Startside

Vedtekter
Styre/komiteer
Tidligere artikler
 
Årsmeldinger:
>Les 2002
>Les 2003
>Les 2004

>Les 2005

>Les 2006

Andre lokale linker:
Risør Bluegrassfestival

B l e s v i k a

Søndeled Vel
Gjerstad historielag
Visitrisor.no
Har du hjemmeside?
I så fall anbefaler vi deg om å lage en link til www.sondeled-risor.historielag.org  

 

Søndeled og Risør Historielag
 Stiftet 19. november 1949

Historielagets aktivitetskalender

Bestille årsskrift og bøker online!

Se våre bokutgivelser

Bli medlem da vel, det koster kr. 60,-

Tidligere pinsevandringer

Været i Risør nå.

Aust Agder Blads Webcamera

Årboka er i rute

Årbokkomiteen mede to redaktørene i spissen er i ferd med å legge siste hånd på utkastet og det er bare å holde av fredag 16. november 2007 til årbokutgivelsen. Da blir det ventelig trangt om plassen, og vi regner med at de 1200 eksemplarene får bein å gå på. Prisen blir uendret og det legges også i år ved en gratis DVD med film fra ulike arrangement i Risør.

Tvedestrands skjulte sentrum

Amborg og Anders gjennomførte nok en vellykket medlemstur søndag 2. september 2007.  Marit Bjorvatn var en meget entusiastisk guid og viste medlemmene gjennom kjente og ukjente sider av Tvedestrand sentrum, innbefattet hennes eget hus som ble utforsket fra kjeller til loft. Selv vår egen vekter John Thomas Axelsen lot seg målbinde av den munnrappe guiden og vi gleder oss allerede til neste års medlemstur.

Jubileumsfest med historisk sus på Eikeland verk

Søndagens jubileumsarrangement på Eikelands Verk ble en stor suksess. I alt 1200 mennesker storkoste seg på den gamle jernverkstomten i Gjerstad i anledningen 300-årsjubileum for Egelands Jernverk.  Arrangørene Gjerstad Historielag i samarbeid med Søndeled og Risør Historielag stod bak folkefesten. Vi er kjempefornøyd med arrangementet, og det var utrolig moro at så mange som 1200 mennesker ville ta turen til dette idylliske stedet i Gjerstad, sier leder i jubileumskomiteen, Helge Dalen.

Arrangementet ble ledet av konferansier Karl Wilhelm Nilsen >les Karl Wilhels fremføring påvers< med Fylkesmannens visitasjons-uniform. Her sammen med verkseierne Bjørg Fone og Olav Ultveit Moe iført tidsriktige uniformer.  Les mer


Historielaget får egen LOGO

Styret har i mange år lekt med tanken om egen LOGO og nå ser det endelig ut til at ønsket blir oppfylt. Grafiker Nina Akersveen har utformet de endelige utkast til LOGO. Styret skal velge farge, samt om skrift skal være hvit på farget bunn eller omvendt.  Sjekk utkastene og gi oss en tilbakemelding.

Uforglemmelig årsmøte på Hope skole

De rundt 200 fremmøtte fikk en uforglemmelig kved på historielagets årsmøte på Hop skole fredag 16. februar 2007 og stemningen var ladet da Gunnar Sønsteby lavmelt fortalte om sine møter med bl.a. Kong Haakon og Quisling m.fl. og det var bare synd at tiden fløy så alt for fort.  Selve årsmøtesakene som årsberetning, regnskap og valg ble enstemmig godkjent ved akklamasjon. [ les mer ]

E-post melding om våre arrangementer

Ønsker du direkte informasjon om historielagets arrangementer på e-post? I så fall ber vi deg sende oss en melding med bekreftelse > send

 Årbok 2006 er nesten utsolgt!

Årbok 2006 med DVDEr du en av de få som ikke allerede har sikret deg Årboka for 2006, ja da haster det med handelen for det rapporteres om svært godt salg fra våre kommisjonærer. Dermed har våre nye redaktører fått en knallstart på sin første årbok. Nå hviler ikke de to redaktørene og deres medhjelperne på sine laurbær, for  de er allerede godt i gang med  forberedelsene til  neste års årbok.

Navneregister til Søndeled gårds- og slektshistorie.

Mang en diskusjon om slekts- og gårdshistorie ender opp med at historielagets bøker hentes frem for å finne fakta. Da kan det være greit å vite at Historielaget har laget  navneregister til Søndeled slekts- og gårdshistorie, ja de er et absolutt must om du vil ha klarhet der og da. Skulle du være en av dem som ikke allerede har navneregisteret kan det være greit å vite at det kan kjøpes hos Lindstøl Libris i Kragsgata eller via vår hjemmeside.
 

Neste styremøte 31. oktober 2007

 

Neste styremøte er 31. oktober 2007 kl 1800Innkalling kommer på e-post og post medio oktober.


 

Historielaget på Brokelandsheia-dagene

  Fredag 31. august til søndag 2.september 2007 treffer dere oss på Stand nr 5 i felt B vis a vis Gjerstad Sparebank. Vi deler stand med Gjerstad historielaget og formålet er kort å godt å øke interessen for lokalhistorie, vise gamle filmer og bilder.  Har du gamle bilder vil vi gjerne digitalisere dem!
 

Fuktig pinsevandring

  De 101 fremmøtte til årets pinsevandring fikk en heller fuktig start da regnet høljet ned i store mengder. Men med godt fottøy, godt regntøy og ikke minst godt humør fikk de absolutt valuta for fremmøte.  Underveis lettet været og ved hovedrasten var det god gammel stemning med søsterkake og kaffe.  Vi retter en stor takk til alle informanter, arrangørkorps og ikke minst deltakerne som sporty stilte opp med ønske om ny tur i forhåpentligvis noe bedre vær neste år.
 

Skattefradrag ved gaver til Historielaget!

  Nytt av året er at skatteytere (personlige og bedrifter) kan kreve fradrag for gaver til historielaget.  Gaven må være en pengegave mellom kr. 500,- og 12.000,- pr år og giver må oppgi personnummer og/eller organisasjonsnummer for at gyldig bekreftelse blir gitt giver.
 

Er du interessert i slektsforsking?

  Informasjonsmøte på Brokelandsheia ble godt besøkt og vi vurderer å etablere en egen slektskomité i historielaget.  Vi vil komme tilbake til dette etter styremøtet 9. mai.  Har du spørsmål eller ønsker å bidra er det bare å sende oss en e-post
 

Utfordring til medlemmene - verv et nytt medlem!

 

Under vårt årsmøte på Hope skole passerte vi 400 registrerte og betalende medlemmer.  Enkelte synes kontingenten er lav og nettopp derfor utfordrer vi alle medlemmer til å verve hver sitt nye medlem i løpet av 2007. Tar du utfordringen og verver et nytt medlem du også?  Ja takk. 


 

Søndeled og Risør  Historielag

 

Søndeled Historielag ble stiftet 19. november 1949, og  har som formål å "Samle og bevare gammel skreven og uskreven historie av alle slag med tanke på å få i stand en bygdebok for Søndeled". 
Slik ble de første årsskriftene fra 1976 innledet av Redaktør Olav Stiansen. 
Les mer >


 

Sitter du på gamle bilder, filmer, video opptak, arkiv gamle protokoller eller annet historisk materiell?

 

Historielaget er i ferd med å bygge et arkiv med gamle bilder, film, video osv fra Søndeled og Risør.  dette viktige materialet er viktig å sikre for ettertiden og kanskje er dine bilder og filmer sikrere på vårt arkiv enn om de blir liggende på loft eller kjellere rundt omkring i de mange hjem.
Vi ønsker kontakt med alle som har gamle bilder, film, video, arkivmateriell fra forenings- og næringsliv.  Ikke nøl, men ta kontakt med oss i historielaget. Vi har også utstyr som kan overføre film fra VHS til DVD og da kan vi kanskje ha felles nytte av å sikre gamle filmopptak. 
Kanskje det er din forening vi lager en historie om i vår neste  årbok?


 

Hit Counter

Startside | Agenda |  Årsskrift og bøker |  |  Styre/komiteerVedtekter |