Urheia kulturløype

Urheia kulturløype ble etablert 2016 av Søndeled og Risør Historielag med økonomisk støtte fra Aust-Agder Fylkeskommune og Sparebanken Sør.

 

Via ulike informasjonsskilt vil besøkende få en kort innføring i Urheias historie

 

Urheia Kulturløype

Løypa er ikke lang i utstrekning, men har dessto flere lokaliteter hvor både gammel som ung kan utfolde seg i det naturskjønne friområdet Urheia som ligger på høyden over Risør sentrum.

Beliggenhet: Urheia - på høyden over Solsiden, 4950 Risør.

Adkomst: Gangavstand fra Risør sentrum via Urbakken, Barbulibakken, Lindalen, Leirgropa. P-plass v/Krantoppen og på toppen av Buviksbakken hvor det også er P-plass.

Antatt tidsforbruk: 1-2 timer
Framkommelighet: Passer for alle som kan ferdes til fots eller med vogn
Lengde i km: 1-2 km
Fylke: Aust-Agder
Kommune: Risør

Kort info om Urheia:

På høydedraget ovenfor Risørs sentrum ligger friområdet Urheia, som i 1978 ble overført fra Risør Sparebank til Risør kommune med klausul om at området ikke skulle bebygges.

1870-årene. Stian Herlofsen Finne og hustru Clementine Carstensen bygger hus med lysthus i Urheia. Anlegger ”Finnes park” med have og stier.

1879. Risør kommune bygger vannverk (Barbulibassenget og senere Urbassenget).

1901. Urheia blir del av Risør kommune etter grensejustering med Søndeled

1941. Tyskerne bygger forsvarsanlegg med løpegraver, bunkere, kanonstillinger med mer. 1945. Forsvaret overtar forsvarsanlegget i Urheia

1978. Risør Sparebank overdrar området til Risør kommune.

2010. Kommunen bygger toalett og senere lysløype, akebakke, lavo, badebrygger og utendørs treningsapparat.

2012. Kommunen overtar det siste militære området fra Staten.  

2016. Kulturløype etableres