Risør flagget

 

Kommentar

 

Risør flagget

Ideen om et eget Risør flagg ble luftet på et styremøte i Risør Vel så tidlig som i 1938. Formannskapet likte ideen og overlot det videre forarbeidet til Risør Vel.

En konkurranse ble utlyst og nær 50 forslag til utkast ble inlevert sammen med forslagsstillerens navn i egen luket konvolutt slik at ingen skulle farovisere noen av utkastene fremfor andre. Ingen av de første 50 forslagene til Risørflagg ble godkjent. I andre runde kom det inn omlag 40 nye utkast og blandt disse ble det plukket ut 3 utkast som innfridde de holdninger man hadde til et byflagg.

Ved senere åpning av forslagsstillernes konvolutter viste det seg at alle de tre finaleutkastene var innlevert av samme person, nemlig Risørpatrioten og lokal politikeren Jacob Paulsen.

Risørflagget slik vi kjenner det i dag ble første gang heist av forslagsstiller Jacob Paulsen lørdag 7. juli 1939 under åpningen av årets Risør fest.

Dere kan lese mer om tilblivelsen i Søndeled og Risør Historielags bok om Risør og Søndeled 1837-1987 side 114, forøvrig ført i pennen av Bjarne Jenssen som var formann i Risør Vel 1938!

Utkastene som ble vurdert

Forslagstillers barnebarn Jacob Steen Paulsen har i dag de orginale utkastene til Risørflagget og har lovet historielaget å skrive en artikkel om Risør flagget basert på familiens unike materiale. Familien Paulsen har også alle rettigheter til Risørflagget, som dermed ikke uten videre kan benyttes eller kopieres.

Vi håper artikkelen om Risørflagget og de ulike utkastene blir del av historielagets Årbok 2012 med lokalhistorie fra Søndeled og Risør.