Kulturløyper

Har du informasjon om områdene vi etablerer kulturløyper håper vi du deler dem med oss slik at vi kan ajurføre informasjon.

 

Kontaktinfo finner du under kontakt oss øverst på vår nettside!

 

Kulturløyper i Risør

Søndeled og Risør Historielag har fra 1979 arrangert årlige lokalhistoriske turer med lokale guider. Historielagets pinsevandringer har slått godt an og er hvert år meget godt besøkt og legges til ulike deler av kommunen

I kulturminneåret 1999 gikk pinsevandringen langs en løype fra Bosvika til Røed og siste del av løypa dannet grunnlag for Risørs første kulturløype som ble hetende Sørfjorden kulturløype hvor flere aktører, bla. Søndeled og Risør Historielag deltok.

Søndeled og Risør Historielag har mad basis i de årlige pinsevandringene som et langsiktig mål at det skal etableres et kulturløypenettverk rundt om i Søndeled og Risør.

Styret har nå tatt initiativ til at Hope/Sandnes og Søndeled også får etablert kulturløype. Vil du bli med på arbeidet er det bare å ta kontakt.

Urheia Kulturløype - åpnet 30/9-2016

Løypa er ikke lang i utstrekning, men har dessto flere lokaliteter hvor både gammel som ung kan utfolde seg i det naturskjønne friområdet Urheia som ligger på høyden over Risør sentrum.

Beliggenhet: Urheia - på høyden over Solsiden, Risør. Skilt med kart blir satt opp ved alle innfarter til Urheia.

Adkomst: Gangavstand fra Risør sentrum via Urbakken, Barbulibakken, Lindalen, Leirgropa. P-plass v/Krantoppen og på toppen av Buviksbakken.

Antatt tidsforbruk: 1-2 timer
Framkommelighet: Passer for alle som kan ferdes til fots eller med vogn
Lengde i km: 1-2 km
Fylke: Aust-Agder
Kommune: Risør

 

Sørfjorden Kulturløype 1999

En ca 2 km lang løype innerst i Sørfjorden i Risør kommune, etablert 1999 i samarbeid mellom Søndeled og Risør Historielag, Havrefjell Turlag, Østre Riisøer Kystlag, Risør kommune og DIS Aust-Agder

Beliggenhet: Moen og Røed i Risør kommune - og strekker seg fra båtbyggeriet på Hammeråker til Røed

Adkomst: Med bil langs Fv 416.

Antatt tidsforbruk: 1-2 timer
Framkommelighet: Passer for alle som kan ferdes til fots eller med vogn
Lengde i km: 2 km
Fylke: Aust-Agder
Kommune: Risør