Sandneshalvøya kulturløype

 

Sandneshalvøya kulturløype

Sandneshalvøya kulturløype åpnes 2. pinsedag 2019 og ble etablert i et samarbeid mellom Hope IL, Oss Vel og Søndeled og Risør Historielag med økonomisk støtte fra Aust-Agder Fylkeskommune og Sparebanken Sør.

 

Via 24 informasjonsskilt og 4 større infoskilt med kart hvor alle postene er markert, vil besøkende få en kort innføring i Sandneshalvøyas historie

 

Adkomst

Kulturløypa dekker området fra Hopestranda til Åkvåg på sydsiden av Sandnesfjorden i Risør kommune.

Aktiviteter

Kulturløypa dekker et område med unike tur og friluftsmuligheter og det er vårt håp at denne løypa vil bidra til økt aktivitet og bruk av naturen i området.

Det er egen camping i området med oppvarmede vannsbasseng.

Fiske

Det er gode muligheter til fiske - i ferskvann kreves fiskekort.

Lysløype

Takket være innsatsen til bl.a. Hope Il er det gode skiløyper når vinteren tillater det.

 

Har du info å dele med os - se kontaktinfo øverst på siden

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandneshalvøya kulturløype Åpnes mandag andre pinsedag - den 10/6-2019 og da som del av pinsevandringen


Hope IL, Oss Vel og Søndeled og Risør Historielag jobber med ferdigstilling av kulturløypa på Sandneshalvøya. Via 24 punktsksilt og 4 større skilt med kart vil vi presentere en unik kulturløype for publikum - både fastboende og besøkende.

De ulike postene er plassert slik at dere kan ta en runde innom enkeltposter eller dere kan ta en full runde alt etter form og eget ønske.

Vi håper dere liker vårt oppsett og vi ønsker tilbakemelding på de tema som er tatt opp.

På vår nettside www.srhl.no - under arkfanen risør vildere finne info om våre kulturløyper.

OBS

Postene er pt under arbeid og tekst, bilder etc presenteres under åpningen av kulturløypa mandag 2. pinsedag 2019 som del av årets pinsevandring. Sett av dagen og bli med på åpningen!