Sandneshalvøya kulturløype

Sandneshalvøya kulturløype åpnes 2. pinsedag 2019 og ble etablert i et samarbeid mellom Hope IL, Oss Vel og Søndeled og Risør Historielag med økonomisk støtte fra Aust-Agder Fylkeskommune og Sparebanken Sør.

 

Via ulike informasjonsskilt vil besøkende få en kort innføring i Sandneshalvøyas historie

 

Adkomst

Kommer.

Aktiviteter

Kommer

Fiske

Kommer.

Lysløype

Kommer +++

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandneshalvøya kulturløype - er under opparbeiding! Planlagt åpnet 2. pinsedag 2019


Hope IL, Oss Vel og Søndeled og Risør Historielag jobber med ferdigstilling av kulturløypa på Sandneshalvøya. Via 24 punktsksilt og flere større skilt med kart vil vi presentere en unik kulturløype for bublikum - både fastboende og besøkende.

De ulike postene er plassert slik at dere kan ta en runde innom enkeltposter eller dere kan ta en full runde alt etter form og eget ønske.

Vi håper dere liker vårt oppsett og vi ønsker tilbakemelding på de tema som er tatt opp.

På vår nettside www.srhl.no - under arkfanen risør vildere finne info om våre kulturløyper.

OBS

Postene er pt under arbeid og tekst, bilder etc presenteres under åpningen av kulturløypa mandag 2. pinsedag 2019 som del av årets pinsevandring. Sett av dagen og bli med på åpningen!