Sandneshalvøya kulturløype


Åpnes mandag 2. pinsedag - den 10/6-2019 og da som del av pinsevandringen

Sandneshalvøya kulturløype ble til i et samarbeid mellom Hope IL, OSS Vel og Søndeled og Risør Historielag. Kulturløypa ferdigstilles til den høytidelige åpning under historielagets 40. pinsevandring andre pinsedag - 10. juni 2019 kl 1100.

Via 24 punktskilt og 4 større hovedskilt med kart vil vi presentere en unik kulturløype for publikum - både fastboende og besøkende. De ulike postene er plassert slik at dere kan ta en runde innom enkeltposter eller dere kan ta en full runde alt etter form og eget ønske.

Beliggenhet: Kulturløypa dekker området mellom Hopestranda til Åkvåg på sydsiden av Sandnesfjorden i Risør kommune.

Adkomst: Med båt, med bil eller sykkel - se kart for adkomst som passer deg. Det er også mulig å parkere ved Sørlandet Feriesenter

Kart: Vi har utarbeidet eget kart i A3 format som viser alle postene med de 22 ulike postene samt de fire hovedskiltene. Kartene fåes kjøpt hos Lindstøl;libris i Risør sentrum, hos Joker i Hopestrand eller i kiosken hos Sørlandets Feriesenter

Antatt tidsforbruk: Varierer alt etter som du tar hele løypa, eller om du deler opp løypa i flere turer som passer for deg og ditt turfølge
Framkommelighet: Passer for alle som kan ferdes til fots
Lengde i km: 7-12 km
Fylke: Aust-Agder
Kommune: Risør

Aktiviteter Kulturløypa dekker et område med unike tur og friluftsmuligheter og det er vårt håp at denne løypa vil bidra til økt aktivitet og bruk av naturen i området. Løypa passer bra for både små og store, og de nye skiltene kan bidra til å få med de yngre deltakerne på tur.

Overnatting Det er egen campingplass i området med oppvarmede vannbasseng.

Fiske Det er gode muligheter til fiske i vann og i sjø. Obs i ferskvann kreves fiskekort.

Lysløype Takket være innsatsen til bl.a. Hope IL er det gode skiløyper når vinteren tillater det.

Sponsorer: Vi takker Sparebanken Sør og Aust-Agder Fylkeskommune for økonomiske bidrag

Har du info å dele med oss, eller har du kommentarer til løypa ber vi deg ta kontakt med oss - se kontaktinfo øverst på siden

Oversiktskart