Valgkomité

 

Historielagets valgkomité har ansvar for rekruttering til styret og de øvrige funksjonene som etter vedtektene kreves valgt å årsmøtet

 

 

 

Valgkomité

Medlemmene i historielagets valgkomité har hovedansvaret for rekruttering av nye medlemmer til styret og de øvrige valg som skal skje å årsmøtet i tråd med historielagets vedtekter.

Målet er å sikre tilvekst av aktive, positive og lokalhistorie interreserte medlemmer til de verv som etter våre vedtekter skal velges på årsmøtet.

Det er derfor viktig at de jobber godt innen ulike miljøer for å få på plass en god tilvekst - også av yngre medlemmer til de ulike verv

For å sikre kontinuitet velges medlemmene i valgkomiteen for tre år om gangen. Medlemmene i valgkomiteen kan ikke gjenvelges (nytt fra og med 2019) og skal rullere for å sikre bredest mulig kontaktflate mot medlemmer.

Alle medlemmer oppfordres til å fremme forslag til kandidater - ta kontakt med valgkomiteens medlemmer. Hensikten er å få flest mulig innspill på kandidater som kan bidra til historielagets beste i de ulike verv.

Blir du kontaktet av valgkomiteen ber vi om at du tar godt imot dem, og at du stiller deg til disposisjon for et spennende engasjement i historielaget til glede for oss alle

Kontaktinformasjon Valgkomité:


Lauritz M. Paulsen (2018-20)
Sykehusgata 4
4950 Risør
Mobil 913 05 245

Ronald Ramberg (2019-21)
Tyrivn 2
4956 Risør
Mobil 974 70 934

Jan Einar Henriksen (2020-22)
Krantoppen 7
4950 Risør

Mibil 974 33 121