Valgkomité

 

Historielagets valgkomité har ansvar for rekruttering til styret og de øvrige funksjonene som etter vedtektene kreves valgt å årsmøtet

 

 

 

Valgkomité

Medlemmene i historielagets valgkomité har hovedansvaret for rekruttering av nye medlemmer til styret og de øvrige valg som skal skje å årsmøtet i tråd med historielagets vedtekter.

For å sikre kontinuitet velges medlemmene i valgkomiteen for tre år om gangen. Medlemmene i valgkomiteen kan ikke gjenvelges (nytt fra og med 2019) og skal rullere for å sikre bredest mulig kontaktflate mot medlemmer.

Alle medlemmer oppfordres til å fremme forslag til kandidater - ta kontakt med valgkomiteens medlemmer. Hensikten er å få flest mulig innspill på kandidater som kan bidra til historielagets beste i de ulike verv.

Blir du kontaktet av valgkomiteen ber vi om at du tar godt imot dem, og at du stiller deg til disposisjon for et spennende engasjement i historielaget til glede for oss alle

Kontaktinformasjon Valgkomité:


Thorvald A. Garthe (2017-19)
Kvassebergv 9
4815 Saltrød
Mobil 41685524

Lauritz M. Paulsen (2018-20)
Sykehusgata 4
4950 Risør
Mobil 913 05 245

Ronald Ramberg (2019-21)
Tyrivn 2
4956 Risør
Mobil 974 70 934