Stedsnavnkomité

Stedsnavnkomité er nå formelt avsluttet etter at den store stedsnavnboka ble fresentert i 2017.

Stedsnavnboka for Søndeled og Risør blir et oppslagsverk som bør være tilgjengelog hos alle med hus eller fritidshus/hytter i Risør.

 

Stedsnavnbok i Risør Kommune er nå er i salg!

Etter mange års intens jobbing er prosjektet med innsamling, katalogisering og presentasjon av mer enn 10.000 lokale navn presentert i boka: Stedsnavnbok i Risør kommune.

Bestill stedsnavnboka hos Lindstøl:libris i Kragsgata, Risør eller bestill den på vår nettside under arkfanen "utgivelser" i menyen ovenfor.

Vi regner med at Stedsnavnboka blir å finne i alle Risørhjem samt alle hytter og fritidshus og forhåpentigvis også hos alle andre med en eller annen tilknytning til Søndeled og Risør.

Arbeidet etter bokutgivelsen!

Selv om historielagets Stedsnavnkomité nå er historie, betyr det på ingen måte at historielaget stanser sitt arbeid med lokale stedsnavn i Risør kommune.

Vi anmoder derfor alle som har interesse for og som har kommentarer eller info om stedsnavn i Risør kommune til å dele info med oss.

Takk til Stedsnavnkomité


Styret i Søndeled og Risør Historielag retter en stor takk til medlemmene i Stedsnavnkomiteen og alle andre, både medlemmer og andre enkeltpersoner som har bidradd under innsamlingen og bearbeiding av innsamlede navn

Arbeidet har vært formidabelt og er viktig for Risør kommunes identitet og videre utvikling av kulturminner i utvidet betydning.

Stedsnavnkomiteen har bestått av følgende medlemmer:

Erik Johs. Vintermyr, Thorvald A. Garthe, Helge Dahl, Yngvar Øigarden, Eli Ommundsen, Erasmus Dietrichson, Finn Hødnebø, Svein Urfjell og Kjell Arthur Paulsen.