Stedsnavnkomité

Stedsnavnboka for Søndeled og Risør blir et oppslagsverk som bør være tilgjengelog hos alle med hus eller fritidshus/hytter i Risør.

 

Stedsnavnboka ble presentert 24.2.2017 på Hope skole

Uttrykket stinn brakke er dekkende for oppmøtet på Søndeled og Risør Historielags årsmøte på Hope skole fredag 24.2.2017. Nær 200 benket seg rundt bordene da Stedsnavnboka med 10.000 navn fra hele Risør kommune ble presentert for publikum.

Boka er nå i handel hos våre kommisjonærer og her på vår nettside - sjekk under arkfane bestilling i menyen ovenfor.

Vi regner med at Stedsnavnboka blir å finne i alle Risørhjem samt alle hytter og fritidshus og forhåpentigvis også hos alle med en eller annen tilknytning til vårt distrikt.

Kom gjerne med innspill til nye stedsnavn!

Historielagets stedsnavnkomité opprettholdes inntil videre for å ta hand om arkivering og systematisering av alt insamlet materiell både inklusive datamateriale som kanskje kan benytrtes i fremtidige prosjekt med fokus på stedsnavn i Søndeled og Risør.

Samtidig er det viktig at publikum kommer med nye innspill om stedsnavn da vårt arbeide nok blir et evigvarende prosjekt som krever en viss kompetanse, sjekk og bearbeiding.

 

Kontaktinformasjon Stedsnavnkomité:


Erik Johs. Vintermyr
Åkvågveien 964
4957 Risør
3715 6013

Thorvald A. Garthe
Kvassebergv 9
4815 Saltrød
Mobil 41685524

Helge Dahl
Frydendal
4950 Risør
Mobil 97150914

Yngvar Øigarden
Åsvikveien 60
4956 Risør
3715 0732

Eli Ommundsen
Nævestadveien 49
4957 Risør
Telefon 3716 4388

Erasmus Dietrichson
Sjaavaag
4990 Søndeled
3715 6013

Tidligere aktive medlemmer av Stedsnavnkomiteen; Finn Hødnebø, Svein Urfjell og Kjell Arthur Paulsen.