Prosjekt og komité

Søndeled og Risør Historielag har en flat organisasjon og styret oppretter etter behov komiteer og prosjekt alt etter som behov melder seg. Kort fortalt benytter vi komitéstruktur ved mere langvarige prosjekt og prosjektstruktur der hvor vi har mer begrensede arbeidsområder som kulturløyper, enkeltstående bokprosjekt osv. Har du lyst til å bidra i vårt arbeid ber vi deg ta kontakt

Les mer om våre prosjekt nedenfor;

Egenguidinger i Risør

Søndeled og Risør Historielag jobber med å gi ut en hefteserie med "Egenguiding i Risør". Målet med serien er å øke fokus på Risør historiske sentrum og hvert enkelt hefte vil ta for seg en del avgrenset del av Risør.

Vi samler nå informasjn omkring hus og innbyggere/forreyninger etc i de ulike bygg og vi inviterer publikum til å delta med data underveis.

Har du info om eget eller andres hus ber vi deg ta kontakt og bidra med informasjon.

Merking av utvalgte gamle hus i Risør kommune

Historielaget har startet arbeid med innhenting av data og utvelgelse av bygg som kan merkes med skilt og kort info om det enkelte bygg/sted. Underveis ser en at dette prosjekt bør samkjøres med den nye hefteserien "Egenguiding i Risør".

Har du lyst til å bidra i prosjektet direkte eller med bilder, tekst og info ber vi deg ta kontakt med oss snarest mulig via epost eller direkte til leder

Prosjektet inngår fra 2019 i prosjektet "Egenvandring i Risør"

Butikker i Søndeled og Risør - 2015

Historielagets butikk-prosjekt ble etablert i 2015 med Ove Ramskjær som leder. Målet er å registrere mest mulig om nåværende og tidligere butikker i Søndeled og Risør.

Vi samler alt av info - fra interiørbilder, eksteriørbilder, logo, tegninger, innehavere, ja kort sagt alt som kan ha noen interesse for ettertiden.

Aner vi konturene av et spennende bokprosjekt ?

Vil du bli med på prosjektet ber vi deg ta kontakt med leder eller prosjektleder Ove Ramskjær direkte.

Prosjektleder;

Ove Ramskjær
Svaleveien 5
4950 Risør
Mobil 975 70 934

Maritime malerier -

Har du et maritimt maleri av en skute eller annet håper vi du kan dele dette med oss slik at vi kan få ta et bilde eller få den informasjon om det du kjenner til av fakta omring bildet - hvilket skip når malt - av hvem etc

Ta kontakt med leder

Båtbyggerier

Innsamling og systematisering av date omkring våre mange tidligere båtverver g båtbyggerier rundt om i Søndeled og Risør er viktig.

Vi håper at de av dere som sitter på slik informasjon vil dele den med oss og ber om at dere tar kontakt med leder

Bokprosjekt "Båter fra Søndeled"

Prosjektet så dagens lys i 2010 og sammen med medlemmene i maritim komite har Asbjørn Halvorsen jobbet med innsamling av data om båter bygget i Søndeled. Prosjektet er omfattende. Det er et mål at bokprosjektet kan ferdigstilles innen få år.

Ta kontakt med lederom du har info du vil dele omkring båter bygget i Søndeled!

Bokprosjekt om Holmen

Peder Rasmussen jobber det med innsamling av data til et bokprosjekt om virksomheten som har vært på Holmen. Det er ikke estimert noen tidsplan for utgivelse pr ds.

Ta kontakt med lederom du har info, bilder, tegninger etc om ulike tidsperioder for Holmen!

En kulturhistorisk dørvandring i Risør

Historielagets "dørprosjekt" er nå overtatt av medlemmene i Lyd og bildekomiteen, som allerede har startet arbeidet med å fotogafere dører i hele kommunen.

Ta kontakt med ledereller med Ove Ramskjær om du har bilder du mener bør være med i et slikt prosjekt!

Gamle ferdselsveger

Prosjektleder er Yngvar Ellingsen skal sammen med Tore Fidje og Knut Hommefoss ta for seg de gamle ferdselsvegene i kommunen. Prosjektet er et fellesprosjekt hvor historielagene i Kragerø, Sannidal, Drangedal, Gjerstad, Åmli, Vegårshei, Froland og Tvedstrand skal ta for seg alle gamle ferdselsveger i distriktet. Ved hjelp av moderne GPS teknologi skal de gå opp de ulike vegene og registrere alt av kulturhistorisk interesse langs vegene.

Liker du å vandre langs gamle ferdselsveier og kunne du tenke deg å bidra til dette prosjektet ber vi deg ta kontakt med leder snarest mulig

Tips oss om prosjektet.

Prosjektmedlemmer;

Yngvar Ellingsen

Tore Fidje