Maritime prosjekt

Historielagets maritime komité ble i 2018 erstattet av prosjektstsyring for å få til en enklere organisasjon og bedre fremdrift.

Målet er som tidligere å dokumentere Søndeled og Risørs maritime lokalhistorie på en god måte.

 

Fra Maritim komité til Maritim prosjektstyring!

Styret vedtok i 2018 å erstatte historielagets Maritim komité med en ny prosjekt organisasjon. Dette for å få til en best mulig oppfølgning av våre ulike maritime prosjekt. Etter styrets mening blir det nå enklere å gå dypere inn i enkeltprosjekt og dokumentere dette med film, lyd, bilde og skriftlige fremstillinger osv

Vi har føere bokprosjekter, men ser også klart at alle prosjekt ikke nødvendigvis må resultere i egne bokutgivelser. Mange prosjekt vil passe utmerket som en artikkel i Årboka eller kunne dokumenteres på film slik vi på en god måte dokumenterte restaureringen av seilskuten Christiane på Moen båtbyggeri.

Ønsker du å delta på maritime prosjekt?

Har du noen timer å avse - og er du interresert i maritim historie? Ja da ber vi deg ta kontakt så finner vi plan som dekker prosjektets mål og presentasjon mm.

Tips oss om maritim historie og del din historie med oss!

Maritime prosjekt

Historielagets maritime prosjekt jobber som navnet sier med Søndeled og Risørs maritime historie generelt. Arbeidet er ment å enten resultere i bokprosjekt eller prosjekt som beskrives i en artikkel til vår årbok.

Av dagens prosjekt nevnes:

- Båter i Søndeled, et bokprosjekt

- Skibshistorie

- Skibsbyggerier i Søndeled og Risør

- Holmens historie, et bokprosjekt

- Maritime sjømerker/beddinger/fortøyningsringer/verperinger/merker etc

- Maritime malerier

- Innhenting av muntlig og skriftlige kildemateriell

- Maritime bilder, foto, film

- og alt annet av maritim interesse fra Søndeled og Risør

Ønsker du å bidra eller har du ideer til maritime prosjekt -Ta kontakt