Maritim komité

 

Historielagets maritime komite ble i 2018 erstattet av prosjekt for å få til en enklere organisasjon og bedre fremdrift

 

Maritim komité - bble nedlagt 2018 og erstattet av prosjekt!

For å sikre en best mulig fremdrift, ivaretakelse og publisering av vårt arbeid omkring den maritime historien fra Søndeled og Risør valgte styret i 2018 å endre stuktur fra komite- til prosjektmodell.

Liker du å jobbe i en prosjektorganisasjon og synes du det er spennende å bidra til å ta vare på vår felles maritime historie ber vi deg ta kontakt med leder

Vi har løpende bokprosjekt, men ser også klart at alt ikke må resultere i en stor bok, men passer perfekt som en liten eller større artikkel i Årboka.

Har du noen timer å avse - og er du interresert i maritim historie? Ja da ber vi deg ta kontakt

Tips oss om maritim historie og del din historie med oss!

Maritime prosjekt

Historielagets Maritime komité jobber som navnet sier med Søndeled og Risørs maritime historie generelt. Arbeidet er ment å enten resultere i bokprosjekt eller prosjekt som beskrives i en artikkel til vår årbok.

Av dagens prosjekt nevnes:

- Båter i Søndeled, et bokprosjekt

- Skibshistorie

- Skibsbyggerier i Søndeled og Risør

- Holmens historie, et bokprosjekt

- Maritime sjømerker/beddinger/fortøyningsringer/verperinger/merker etc

- Maritime malerier

- Innhenting av muntlig og skriftlige kildemateriell

- Maritime bilder, foto, film

- og alt annet av maritim interesse fra Søndeled og Risør

Ønsker du å bidra -Ta kontakt