Aktive stiftere

19. november 1949 møttes sju av Søndeleds driftige menn på Ausland for å danne Søndeled Historielag. De var ikke mange, men til gjengjeld var de godt motiverte, handlekraftige og utholdende. Samlet satt de 162 år i historielagets styre, hvorav både Olav K. Hødnebø og Jakob Vik deltok i 33 år.

Disse lokalhistorisk interesserte menneskene hadde selv opplevd store samfunnsendringer, og ante nok at denne utviklingen ville fortsette, noe som økte behovet for å sikre historien for ettertiden. Blant disse var Ola K. Røyseland som var ordfører fra 1946 til -55, og Jakob Vik som var ordfører fra 1956 til -63 og fra 1964 til -67, den første ordføreren etter sammenslåingen av Søndeled og Risør kommuner. De øvrige stifterne var alle aktive lokalpolitikere i herredsstyret og andre viktige utvalg. Olav Hasdal satt hele åtte perioder i herredsstyret. Blant dem med størst kunnskap og faglig innsikt var Christian Svendsen, Gunhard Ausland og Lars Stiansen.

Det første styret

Gunhard Ausland (1890-1969)

Gunhard var gårds- og hagebruker. han var viden kjent for sitt hagebruk og fruktdyrking. han hadde en periode i herredsstyret, var aktiv i jordstyret, kasserer i skogeierlaget, formann i hagebrukslaget i en lang periode, domsmann og skjønnsmann.

Lars Stiansen (1884-1963)

Lars var bonde på Sandnes. Han hadde lang fartstid med seilskuter, var i Amerika i en rekke år, var bygningssnekker, skribent og en skattet taler. Han var medlem av herredsstyret i 4 perioder, medlem av menighetsrådet og aktiv i mange kristne foreningsvirksomheter og i kommunale nemnder, f.eks. likningsnemnd og skolestyre.

Ola K. Røysland (1884-1969)

Ola var bonde på Vestre Røysland. Han var ordfører fra 1946-1955, forsorgsforstander, medlem av skolestyre og ligningsnemnd.

Olav K. Hødnebø (1884-1969)

Olav var bonde på Hødnebø. Han var medlem av herredsstyret i 4 perioder, formann i skogeierlaget, i barnevernsnemnda (opprettet i 1954), i Søndeled skogsråd, i den kommunale takstnemnd for eiendommer og hus. Han var også en tid medlem av styret i Nidarå Tømmersalgslag og i representantskapet i Norges Skogeierforbund.

Olav Hasdal (1897-1980)

Olav dreiv småbruket i Hasdalen. han var medlem av herredsstyret i 8 perioder, var medlem i uttallige kommunale råd og nemnder, var formann i Nasjonalhjelpen som ble etablert like etter siste krig. han deriv som slakter i bygda og var bl.a. formann i lastegjengen (Egelands Verk).

Anders H. Moland (1879-1960)

Anders var bonde på Moland. Han var medlem av herredsstyret i 2 perioder og var mye brukt i nemnder og råd.

Jakob Vik (1907-1992)

Jakob var bonde på Moland. Han var medlem av herredsstyret i 22 år og ordfører fra 1956-1963 og fra 1964-1967. Han var den første ordføreren i storkommunen etter at Søndeled og Risør var slått sammen i 1964 og formann i Aust Agder Kraftverks styre i 14 år.