Styre

Søndeled og Risør Historielags styre er ansvarloig for driften av historielaget mellom årsmøtene.

Styrets leder velges hvert år, mens 1/2 del av styremedlemmene velges hvert annent år og da for to år slik at vi er sikret en kontinuitet i styret. Styrets varamedlemmer, kasserer og revisorer er også på valg hvert år.

Styret har 6 til 8 styremøter i løpet av året, og første styremøte etter årsmøtet er alltid et utvidet møte hvor alle komitémedlemmer inviteres slik at driften samkjøres best mulig. Det er også lagt opp til gjennomgående representasjon fra styret i de fleste komiteene for å sikre gode rapporteringsrutiner.

Kontaktinformasjon for styret 2018:


Leder

Jan Einar Henriksen
Krantoppen 7
4950 Risør
Mobil 9743 3121

 

Styremedlem 2017-18
Jacob Sten Paulsen
Hasdalgata 25
4950 Risør
Telefon 3715 1883

Styremedlem 2017-18
Dagfinn Pedersen
Sss veien 1621
4990 Søndeled
Telefon 3715 4528

 

Styremedlem og kasserer 2018-19
Torstein Andersen

Åsenveien 14
4841 Arendal
Telefon 901 86 589

Styremedlem Trine Lise Høyer Johnsen 2018-19
Hasåsveien 51L
4990 Søndeled
Mobil 907 85 310

Styremedlem 2018-19
Solveig Donley
Gamle Kranveien 5
4950 Risør
Mobil

Styremedlem 2017-18
Hellen Korshavn
Ringveien 3
4950 Risør
Mobil 480 77 867

Styremedlem 2018-19
Jan Morten Homme
Sundsveien 9
4950 Risør
Mobil 480 38 665

------------

Varamedlem Ragnhild Eriksen 2018
Spirekleiv 31
4957 Risør
Mobil 976 62 505

Varamedlem Arne Kristian Solstad - 2018
Spirekleiv 11
4957 Risør
Mobil 917 35 675

 

Varamedlem 2018
Amborg Henriksen
Mårkleiva 10A
4956 Risør
Mobil 906 16 913