Dagens styre;

Styret er ansvarlig for driften av historielaget mellom årsmøtene.

Styrets leder velges hvert år, mens 1/2 del av styremedlemmene velges hvert annent år og da for to år slik at vi er sikret en kontinuitet i styret. Styrets varamedlemmer, kasserer og revisorer er også på valg hvert år.

Styret har 6 til 8 styremøter i løpet av året, og første styremøte etter årsmøtet er alltid et utvidet møte hvor alle komitémedlemmer inviteres slik at driften samkjøres best mulig. Det er også lagt opp til gjennomgående representasjon fra styret i de fleste komiteene for å sikre gode rapporteringsrutiner.

Kontaktinformasjon for styret 2019:


Leder

Jan Einar Henriksen
Krantoppen 7
4950 Risør
Mobil 9743 3121

 

 

Styremedlem og kasserer 2018-19
Torstein Andersen

Åsenveien 14
4841 Arendal
Telefon 901 86 589

Styremedlem 2018-19
Trine Lise Høyer Johnsen

Hasåsveien 51L
4990 Søndeled
Mobil 907 85 310

Styremedlem 2018-19
Solveig Donley
Gamle Kranveien 5
4950 Risør
Mobil 980 154 92

Styremedlem 2018-19
Jan Morten Homme
Sundsveien 9
4950 Risør
Mobil 480 38 665

Styremedlem 2019-20
Ragnhild Eriksen

Spirekleiv 31
4957 Risør
Mobil 976 62 505

Styremedlem 2019-20
Arne Kristian Solstad
Spirekleiv 11
4957 Risør
Mobil 917 35 675

Styremedlem 2019-20
Ingemund Sørbø
Hødnebøveien 191
4990 Søndeled
Mobil 473 923 86

------------

Varamedlem 2019
Jacob Sten Paulsen
Hasdalgata 25
4950 Risør
Telefon 3715 1883

Varamedlem 2019
Leif Egil Sørbø
SSS-veien 1001
4990 Søndeled
Mobil 977 053 75

 

Varamedlem 2018
Amborg Henriksen
Mårkleiva 10A
4956 Risør
Mobil 906 16 913