Dagens styre;

Styret er ansvarlig for historielagts drift mellom årsmøtene.

Styrets leder velges hvert år, mens 1/2 del av styremedlemmene velges hvert annet år og da for to år slik at styret er sikret en kontinuitet for å viderebringe driften. Styrets varamedlemmer, kasserer og revisorer velges hvert år.

Kontaktinformasjon for styret 2020:


Leder

Heidi Hødnebø
Hødnebøveien 96
4990 Søndeled
Mobil 95067258

Styremedlem og kasserer 2020-21
Torstein Andersen

Åsenveien 14
4841 Arendal
Telefon 901 86 589

Styremedlem og nestleder 2020-21
Thorvald A. Garthe
Kvassebergveien 9
4815 Saltrød
Mobil 416 85 524

Styremedlem og sekretær 2019-20
Ragnhild Eriksen

Spirekleiv 31
4957 Risør
Mobil 976 62 505

Styremedlem 2020-21
Trine Lise Høyer Johnsen

Hasåsveien 51L
4990 Søndeled
Mobil 907 85 310

Styremedlem 2020-21
Jan Morten Homme
Sundsveien 9
4950 Risør
Mobil 480 38 665

Styremedlem 2019-20
Arne Kristian Solstad
Spirekleiv 11
4957 Risør
Mobil 917 35 675

Styremedlem 2019-20
Ingemund Sørbø
Hødnebøveien 191
4990 Søndeled
Mobil 473 923 86

------------

Varamedlem 2020
Erik Johs. Vintermyr

Varamedlem 2020
Asbjørn Larsen

Varamedlem 2020
Arne Lauvhjell