Arkivkomité

Hver enkelt komité og prosjekt har et selvstendig ansvar for å ta vare på og dokumentere komiteens og prosjektets aktivtitet både elektronisk og i papirversjon. Kopi av møtereferat, produkt og annen korrenspondanse og alt av innsamlet materiale skal tas vare på slik at historielaget har en komplett oversikt over hele lagets aktivitet.

Arkivkomiteen har hoved ansvar for å holde oversikt på historielagets fysiske boklager hvor vi også har andre typer arkivmateriell, som film, foto, lydspor, materiale fra ulike komteer etc.

Hver enkelt komité sender kopier av møtereferat osv til leder og sekretær som sørger for at alt av elektronisk materiell blir lagret på vår Dropbox/akivbase.

Styret ønsker å redusere det fysiske boklageret bestående av alle historielagets bokutgivelser. Alle oppfordres til å kjøpe bøker slik at det er flest mulige komplette boksett i alle Risørs hjem og hytter.

Under arkfanen "Bestilling" vil du finne en oversikt over alle våre bokutgivelser

Kontaktinformasjon arkivkomité:


 

Torstein Andersen
Åsenveien 14
4841 Arendal
Telefon 901 86 589

Thorvald A. Garthe
Kvassebergveien 9
4815 Saltrød
Mobil 416 85 524