Arkivkomité

Komiteen ivaretar oppbygging og sikrer at historielagets arkiv bestående av bilder, bøker, film og annet arkivmateriell blir forsvarlig ivaretatt.

Historielaget har et stort lager av bøker og ønsker å realisere mest mulig av vårt boklager og oppfordrer derfor alle medlemmer og andre til å kjøpe bøker slik at det er et komplett boksett i alle Risørs hjem og hytter.

Under arkfanen "Bestilling" vil du finne en oversikt over alle våre bokutgivelser

Kontaktinformasjon arkivkomité:


Anders Eikeland
Øya
4950 Risør
Telefon 3715 1807