Annonsesidene

Ta kontakt dersom du ønsker en annonse i vår Årbok eller om du ønsker en annonse på vår hjemmeside,

 

Annonsekomité

Komiteen har ansvaret for all kontakt med våre annonsører og har som mål å skaffe annonsører til hostorielagets bokutgivelser. Komiteens medlemmer gjør en formidabel innsats og uten deres arbeid ville vi ikke hatt noen mulighet til å få bokprosjektene til å gå i balanse.

En annonse i Årboka koster 500 kroner og da får annonsøren ett eksemplar av Årboka som takk for bidraget. Flere av våre annonsører bidrar imidlertid med vesentig større beløp og enkelte gir opp til 5.000 for en annonse.

Vi takker alle våre annonsører for bidragene og ønsker gamle og nye annonsører velkommen til årets utgave.

Husk logo:
Vi ønsker å ta vare på våre sponsorers logo og ber alle sende inn egen logo med god odppløsning.

Gaver gir skattefradrag:
Vi benytter også anledningen til å informere om at gaver til historielaget gir rett til skattefradrag. I de tilfellene må vi ha oppgitt navn, adresse og personnummer eller firmanummer slik at gavene blir korrekt registrert overfor skattevesenet. Kontonummer finner dere nederst på vår nettside og husk å merke innbetalingen med gave og info som anført ovenfor :-)

Kontaktinformasjon annonsekomité:


Torstein Andrersen
Åsenveien 14
4846 Arendal
Mobil 9018 6589

Arne Kristian Solstad
Spirekleiv 11
4957 Risør
Mobil 917 35 675