Æresmedlemmer

Søndeled og Risør Historielag hadde ved årsskiftet rundt 560 medlemmer, både aktive og passive. Samlet representerer de en unik medlemsmasse med en kontinuitet det bare er å ta av seg hatten for. Gjennom tidene har historielaget da også sørget for å hedre enkeltpersoner som har deltatt og bidradd langt utover det en kan forvente.

Eli Ommundsen, Terkel Hope, Thorvald A. Garthe og Yngvar Øygarden ble utnevnt som nye æresmedlemmer under historielagets 60 års jubileumsfest på Risør Hotell i november 2009.

 

 

Følgende har mottatt Søndeled og Risør Historielags æresmedlemskap med tilhørende diplom:

2019:

Aase Bjorkjendal, Egil Trondal, Ellen Hannemyr, Ingunn Hellerdal og Torstein Andersen

2013:

Erasmus Dietrichson † og Jan Einar Henriksen

2009:

Eli Ommundsen, Yngvar Øygarden, Terkel Hope †, og Thorvald A. Garthe

2001:

Kirsten Hellerdal og Kjell-Olav Masdalen

1999:

Svein Urfjell †

1989:

Tallak Ausland †

1984:

Olav Stiansen †

1979:

Olav K. Hødnebø †, Jacob Vik †, Olav Hasdal † og Harald Lindstøl †

1978:

O. A. Aalholm †