Kulturpris

Risørs første kulturpris gikk til Søndeled og Risør Historielags mangeårige leder Tallak Ausland. Og det er mange medlemmer som har lagt ned en utrolig innsats for det lokale kulturliv - vi nevner;

Risør kommunes kulturpris 2010 tildelt Kirsten Hellerdal

Kirsten Hellerdal ble torsdag 9. desember 2010 tildelt Risør kommunes kulturpris for 2010 for sin mangeårige innsats for kulturlivet i Søndeled og Risør.

Tildelingen fKirsten Hellerdal ble tildelt Risør kommunes kulturpris for 2010ant sted på Risør Rådhus hvor Risør bystyre var samlet og med mange tilhørere tilstede ble det en fin og minnerik opplevelse. At tildelingen også ble overført på kommnens første direktesendte bystyremøte via kommunens hjemmeside satte en ekstra spiss på tildelingen og dere kan selv gå inn på www.risor.kommune.no og se på tildelingen og de begrunnelser ordføreren ga som bakgrunn for tildeligen.

Kirsten Hellerdal takket for gaven på sin karakteristiske måte og pekte på seg selv som en Søndøling med rene linjer tilbake i tid!

Søndeled og Risør Historielag stiller seg i rekken av gratulanter og er samtidig meget taknemlig for det arbeid Kirsten har lagt ned til fordel for historielaget gjennom en årrekke. Hennes innsats er imponerende og vi håper tildelingen av Risør kommunes kulturpris for 2010 gir henne inspirasjon til å fortsette i mange år fremover.

Takk for innsatsen så langt og gratulerer hjerteligst med kulturprisen for 2010

Søndeled og Risør Historielag ble tildelt kulturprisen 1999

Under feiringen av Søndeled og Risør Historielags 50 års jubileum på Risørhuset ble Risør kommunes kulturpris for 1999 tildelt historielaget.

Historielaget fikk meget fortjent prisen for sitt viktige arbeid med å ivareta lokalhistorien fra Søndeled og Risør på en god måte. Gjennom slektsbøker, gårdshistorie og Årsskrift presenterer historielaget lokalhistorien for publikum på en god måte.

Tallak Ausland fikk Risørs første kulturpris i 1989

Historielagets mangeårige leder (fra 1969-1989) Tallak Ausland ble i 1989 tildelt Risør kommunes aller første kulturpris. En meget fortjent pris til en aktiv lokalhistoriker og leder av Søndeled Historielag, som det het den gangen.

Tallak Ausland var en drivanes leder og sørget for god fremdrift i det viktige arbeidet historielaget stod for i gamle Søndeled kommune.

Olav Stiansen fikk kommunens heder og gave i 1984

Risør kommune har vist å sette pris på det arbeidet historielagets medlemmer har lagt ned gjennom årenes løp. I 1984, før Risør kommune hadde egen kulturpris, fikk historielagets mangeårige redaktør Olav Stiansen heder og gave fra ordfører Odd Moen, og det er å regne som en forløper til Risør kommunes kulturpris, som først ble etablert i 1989.