Søndeled Historielag ble stiftet 19. november 1949

Stiftelsesmøte fant sted hjemme hos Tergjerd og Gunhard Ausland med Lars Stiansen, Ola K. Røysland, Olav K. Hødnebø, Anders H. Moland, Jakob Vik, Olav Hasdal og initiativtaker Gunhard Ausland som deltakere. Gunhard Ausland ble valgt som midlertidig leder med Lars Stiansen som nestleder. De øvrige ble alle medlemmer av det midlertidige styret og representerte en utrolig samling av aktive og interessante representanter for daværende Søndeled kommune.

I 1986 ble historielagets navn endret til Søndeled og Risør Historielag og dekker dermed hele nåværende Risør kommune, bestående av de to tidligere Søndeled kommune og Risør kommune.

Formålet var opprinnelig å "Samle og bevare gammel skreven og uskreven historie av alle slag med tanke på å få i stand en bygdebok for Søndeled". Etter utvidelsen med navneendring i 1986 og siste revisjon av vedtektene har vi i dag fokus på "...fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har betydning for områdets historie ..."

Det første årsmøtet

Det første ordinære årsmøtet ble avholdt på Heimdal (Søndeled sparebank) den 1. april 1950 og historielaget ble på ingen måte en aprilsnarr av den grunn. Det midlertidige styret ble valgt som Søndeled Historielags første formelle styre med Gunhard Ausland som formann og Lars Stiansen som nestformann. Jakob Vik ble valgt til kasserer og årskontingenten ble fastsatt til 2 kroner, og et livsvarig medlemskap kostet 25 kroner

Historielagets logo

Historielagets LOGO tar utgangspunkt i en oval sirkel hvor skrift, symbol og stiftelsesår fremstår i hvitt mot burgunder bakgrunn. Selve symbolet i senter av logoen tar utgangspunkt i et gammelt ballastmerke på bl.a. Lekerøya i Risør, men det kan også indikere at historielaget graver frem fortiden og sikrer den for ettertiden.

Vår logo symboliserer dermed på en fin måte Søndeled og Risørs stolte fortid med seilskuter og verdenshavene de seilte på og illustrerer på en fin måte historielagets viktige arbeid med å sikre vår felles historie for fremtidige generasjoner.

Arbeidet med egen logo startet allerede på 1990 tallet og først i 2006 ble det fart i arbeidet da styret utarbeidet retningslinjer for designprofil. I samarbeid med grafiker Nina Akersveen utlyste historielaget en konkurranse, og basert på de innkomne forslag ble det endelige utkast utarbeidet til sin nåværende form.

Historielagets ledere


1949 - 1969: Gunhard Ausland

1969 (3 mnd): Jacob Vik

1969 - 1989: Tallak Ausland

1990 - Kjell-Olav Masdalen

1991 - 1994: Reidar Johansen

1995 - Ingen leder - styret felles ansvarlig

1996 - 2001: Thorvald A. Garthe

2002 - ds: Jan Einar Henriksen