Redaktør Kirsten Hellerdal

RedaktørKirsten Hellerdal
Vormli
4900 Søndeled
Telefon 37156030

RedaktørLars lauvhjell
SSS-veien 12
4990 Søndeled
telefon 91392688

 

Historielagets Årbok 2018 kan du kjøpe her:

Lindstøl;Libris, Risør

Hopestrand landhandel, Hope

Lunds matsenter (Kiwi), Søndeled

Eurospar, Brokelandsheia

Nordli bokhandel, Arendal

Tvedestrand bokhandel

 

Ønsker du å skaffe deg tidligere bokutgivelser kan du enkelt ordne det ved å benytte linken:

Du kan også kjøpe bøkene hos vår hovedkommisjonær Lindstøl Libris i Kragsgata, Risør.

 

 

Bokutgivelser fra Søndeled og Risør Historielag

Søndeled og Risør Historielag har gitt ut rundt 60 lokalhistoriske bøker, som hver for seg tar for seg ulike tema årsskrifter, årbøker, slektsbøker, hefter, gårdshistorie, Risør bymål, Stedsnavnbok og andre bøker. Full oversikt over historielagets bokutgivelser finner dere under arkfanen "Bokutgivelser" i menyen til venstre.

De aller fleste av våre utgivelser kan dere fortsatt kjøpe ved å benytte skjema "Bestill dine bøker her" som dere også finner i menybildet til venstre.

Kryss av for de bøker dere ønsker å kjøpe, fyll inn navn, adresse osv (OBS. husk også å fylle inn teksten dere ser på bildet helt nederst - det hjelper oss med å unngå masse søppelmail) klikk på send så kommer bøkene i postoppkrav.

Bøkene kan også kjøpes direkte fra vår hovedkommisjonær Lindstøl;libris ASKragsgata 10, 4950 Risør, telefon 37150755.

Årbok 2019 med lokalhistorie fra Søndeled og Risør presenteres på historielagets 70 års fest på Risør Hotel lørdag 23/11-2019

Arbeidet med produksjon av Årbok 2019 er godt i gang og redaktørene melder at det er et godt tilfang av artikler.

Har du tips eller ønsker om å bidra med en artikkel ber vi deg ta kontakt direkte med våre to redaktører og inngå en avtale med dem.

Vi kommer tilbake med detaljer omkring påmelding til festmiddagen - så følg med!

Godt salg av Årbok 2018

Årbok 2018 ble presentert på Hope skole fredag 23. november 2018 kl 1900 og salget går godt. Boka koster kr 250,- og er fortsatt i salg hos våre kommisjonærer og på vår web-side.

Årbok 2019 tar bl.a for seg den store skolebrannen og vi presenterer unike bilder som ble tatt av Eirik Moen under den dramatiske brannen.

 

Byguid for Risør

Vårt nyeste bokprosjekt ved siden av Årbok 2019 er viet lokalhistoriske byguid for Risør. Layout og hovedtrekk er klar og nå venter vi på nye bilder og tekst om Urheia og gamle Risør.

Har du informasjon du mener vi bør ha med om hus i sentrum ber vi deg ta kontakt med historielagets leder så snart som mulig.