Arkivsidene;

Under Arkiv/prosjekt finner du tidligere publiserte artikler som omhandler historielagets mange ulike prosjekt.

 

 

Arkiv - prosjekt

Søndeled og Risør Historielag ønsker å ta vare på gamle artikler om våre ulike prosjekt presentert på vår hjemmeside slik at de er tilgjengelige også etterat de er fjernet fra forsiden.

Hjelp oss med å samle inn info om Risørs sjømerker

Søndeled og Risør Historielag jobber med å registrere alle sjømerker i Søndeled og Risør og ber alle våre lesere om bistand i arbeidet.

Vi ber derfor alle som har bilder, illustrasjon, eller annen informasjonom våre ulike sjømerker om å ta kontakt med oss, sier historielagets leder Jan Einar Henriksen.

Vi ber samtidig alle som ferdes på sjøen i sommer om å ta bilder av alle sjømerker de ser på sin ferd - noter gjerne GPS posisjon eller beskriv nøye hvor de ulike bildene er tatt slik at vi lettere kan få plasert dem korrekt. Vi vil også gjerne ha bilder av malte sjømerker, forhalingspåler osv. Send inn dine sjømerkervia e-post eller vanlig post.

Nytt prosjekt med fokus på dører

Styret i Søndeled og Risør Historielag har vedtatt å starte et kulturhistorisk dørprosjekt i Søndeld og Risør med Elen lauvhjell som prosjektleder.

Vi ber publikum sende oss bilder og gjerne også den informasjon de besitter om ulike dører fra Søndeled og Risør. Alt er av interesse og målet er å utgi en plakat med kulturhistorie om utvalgte dører.

 

 

Historielaget planlegger turbok

Styret i Søndeled og Risør Historielag ønsker å gi ut en serie med turbøker basert på Historielagets egne pinsevandringer. I tillegg kommer turbeskrivelsen fra "Statoil-gjengen" og andre turforslag. Vi ser for oss at det blir et samarbeid med andre for å få til en godt sammensatt turbok fra Risør hvor vi også har med badeturer, fisketurer, padleturer, klatreturer, sykkelturer, vandreturer osv osv sier Jan Einar Henriksen, som ber alle komme med forslag til turer de mener bør få plass i en turbok fra Søndeled og Risør (og kanskje også fra tilstøtende områder)

 

Kulturløypa i Urheia skrinlegges.

Selv om vi fikk positive tilbakemeldinger på vår søknad til Fylkeskommunen, som bevilget 25.000 kroner til formålet strandet prosjektet da bystyret i mai valgte å si nei til formannskapets enstemmige vedtak om å bevilge midler.

Dermed så vi ikke noen annen mulighet enn å informere Fylkeskommunen om at vi ikke lenger kunne gjennomføre prosjektet som beskrevet i søknaden til dem, og skrinlegger prosjektet med Kulturløype i Urheia.

Tilskudd til kulturhistorisk kulturløype

Aust-Agder Fylkeskommune tildelte Søndeled og Risør Historielag 25.000,- kroner til delfinansiering for etablering av kulturhistorisk turløype i Urheia i 2013.

Vi har vært på befaring i Gjevingområdet for å se på oppsett og design, og vil nå involvere Risør kommune og andre aktuelle aktører for å få til en moderne og framtidsrettet kulturløype i Urheia sier Ronald Ramberg (tidl. styreleder Risør Museum og Jan Einar Henriksen.

Valg av sluttprodukt og endelig utforming er avhengig av hvilken form for finansiering vi får på plass. Vi er glade for å ha fylkeskommunen med på laget, selv om beløpet ble endel lavere enn vi kunne ønsket. Det håper vi kompenseres ved at andre aktører bidrar slik at vi kan presentere en fin kulturløype i Urheia høsten 2013 avslutter Ronald og Jan Einar, som begge ivrer etter å videreutvikle Urheia.