Pinsevandring_oversikt

Ovenfor finner dere link til de ulike pinsevandringene som Søndeled og Risør Historielag har arrangert.

 

Lokalhistoriske pinsevandringer i Søndeled og Risør

Søndeled og Risør Historielag er viden kjent for sine godt organiserte og vel gjennomførte lokalhistoriske pinsevandringer, som hvert år fra 1980 har vært arrangert mandag 2. pinsedag kl 1100 (og turene får uansett vær om du lurer på det).

Gjennom året jobber Vandrekomiteens medlemmer med å velge ut nye egnede løyper hvor det er lokalhistorie å fortelle, og det ser ut til at konseptet faller i smak for historielagets "pinsevandring" er absoulutt en av Sørlandets aller største (om ikke den største) i sitt slag.

Turoversikt

I menyen til venstre vil dere etterhvert få en komplett oversikt over alle våre pinsevandringer, med en kortfattet info fra hver enkelt tur - og vi ber om forståelse for at arbeidet med utlegging på internett er dugnadsarbeid så det skjer ikke over natten! Inntil nettversjonen er komplett må vi henvise til våre årsskrift og årbøker som fortsatt er å få kjøpt.

Turreferat finner dere i Årbøkene fra 1991 og fra 2006 også DVD

I våre årsskrift fra 1991 og årbøker fra 2001 finner dere ellers fyldige referat fra hver enkelt pinsevandring. De senere år har vi også lagt ved en egenprodusert DVD hvor dere går et godt inntrykk av den enkelte vandring.

Gratis og åpne for alle

Lokalhistorien er vår felles eiendom og vi forsøker å formidle den på en god måte. Derfor er alle våre pinsevandringer gratis og åpne for alle fra de som bæres i meis til de som må ha støtte av en stokk på sine gamle dager.

Ja vi premierer faktisk yngste og eldste deltaker hvert år. Ellers spanderer vi alltid hjemmelaget søsterkake til alle - og vi holder et stort lotteri som vi håper dere støtter så husk å ta med noen kontanter også.

Velkommen på tur

Vellykket pinsevandring 2011

Årets pinsevandring trakk hele 260 deltakere i alle aldre - de to yngste deltakerne var 7 og 8 uker mens eldste deltaker var 88 år. Det er med andre ord ikke noe å si på aldersspennet blandt deltakerne når historielaget for 32 år på rad gjennomfører sin pinsevandring. Pinsevandringen befester dermed sin stilling som en av de største kulturhistoriske vandrturene på Sørlandet. Årets tur gikk fra Sjåvåg via Solheim – Bråtbua – Urfjelldalen – Søndeledmyra – hovedrasten ved Nedstemyrene – Glupe – Glupejordet – Sjåvågstranda – Dale skole til Dale og deretter tilbake til Sjåvåg er via den kommunale veien forbi Dale skole og den ”gamle vei om Feta” til bilene.

Vi retter en stor takk til alle deltakerne og en særlig takk til "turgeneral" Thorvald og alle de andre medlemmene og lokale oppsitterne som delte med seg av sin kunnskap og som gjorde turen til en opplevelse for oss alle. Medlemmene i lyd og bildekomiteen tok opp film og bilder, som vil bli presentert i årets årbok og her på historielagets hjemmeside og kanskje også på vår Facebook side.

Pinsevandring for 36 år på rad, og takk til Thorvald & Co.

Historielagets vandrekomite leverte igjen og de 265 deltakerne fikk så absolutt en fin lokalhistorisk pinsevandring hvor selv været var på deltakernes side.

Lyd og bildekomiteen sikret lyd, film og bilder fra turen og lover at det blir innslag på årets DVD til Årbok 2015, hvor det også blir egen artikkel hvor du kan lese om detaljene fra årets pinsevandring. Thorvald A. Garthe gikk turgeneralbuttom og gave for 20 år som leder av komiteen.

Pinsevandring i Grenseland

Det var bokstavelig talt en lokalhistorisk vandring i grenseland de 250 fikk oppleve som 2. pinsedag la ut på tur med Søndeled og Risør Historielag. Og at denne populære og tradisjonsrike vandringen samler generasjonene, ble også slått fast. Yngste deltaker var 7 måneder - den eldste 87 år.

Og det var også et stort sprang i tid vi fikk være med på da Kirsten Hellerdal og Kristen Gjernes tok for seg historien rundt eiendommen Gjernes Nordre, som dannet starten for årets pinsevandring, for øvrig den 35. i rekken skriver Rolf Røysland bl.a. i sin omtale av turen.

I Årbok 2014 blir det en fyldig reportasje fra årets pinsevandring, som også blir å finne på den gratis DVD som følger årboka.

Vellykket pinsevandring på tross av regn

Vi er veldig godt fornøyd når 250 trosset regnværet og deltok på årets pinsevandring fra Frydendal til Urheia sier Thorvald A. Garthe, leder av historielagets vanderkomité.

For 34 år på rad arrangerte Søndeled og Risør Historielag sin tradisjonelle andre pinsedagsvandring og vandrekomiteen hadde som vanlig gjort et grundig forarbeide.

Et resumé fra turen vil bli gjengitt i Århok 2013, hvor det også vil bli vist fotos og filmopptak fra pinsevandringen.

Bli med på historielagets tradisjonelle
2. pinsedagsvandring 20. mai 2013 kl 11

Søndeled og Risør Historielag inviterer for 34 år på rad til lokalhistorisk pinsevandring i Risør.

Årets tur går av stabelen mandag (2. pinsedag) 20. mai 2013 kl 1100 med start ved kommunehuset på Frydendal og går via Tjenngata - gml. Kranveien - rundtur i Urheia - furumoveien - Skiveien og retur til kommunehuset - en rundtur på 5,5 km som bør passe for alle uansett alder.

Underveis fortelles det om lokalhistorie for de stedene vi passerer - hovedrast blir ved den gml radarstasjonen i Urheia og historielaget spanderer hjemmelaget søsterkake - her blir det også lotteri.

Pinsevandringen, som er en av Sørlandets aller største i sitt slag er gratis og åpen for alle. Sett av dagen allerede nå! Velkommen!

Ny vellykket pinsevandring

Historielaget gjorde det igjen - nær 300 deltok på årets pinsevandring i området rundt Åkvåg. Overalt var det smil å se og deltakerne koste seg i det fine været og lyttet til det informantene brakte med seg av informasjon. Tall til alle deltakerne og ikke minst til alle som bidro til at turen ble vellykket på alle måter.