Arkivsidene :: Pinsevandring_2012

Historielagets pinsevandring - en av Sørlandets største lokalhistoriske vandringe

 

Pinsevandring nr 33 - 2012 i Åkvåg-traktene

Søndeled og Risør Historielag samlet nær 300 deltakere da de 2. pinsedag gjennomførte sin årlige pinsevandring i Åkvåg-traktene (gnr 3) og Sundsdalsmyre (gnr 5).

Årets tur var nr. 33 i rekken og totalt har rundt regnet 10 000 personer i alle aldre deltatt på historielagets vandringer. Det er imponerende at historielaget har gjennomført vandringen i 33 år og fremdeles trekker nær 300 lokale og langveisfarende fra Oslo til Kristiansand.

Imponerende forarbeide

Vi legger pinsevandringene til ulike deler av Søndeled og Risør for å vise et tverrsnitt av lokalhistorien i kommunen og for de stedene vi besøker sier ”Turgeneral” Thorvald A. Garthe. Sammen med medlemmene i Vandrekomiteen, lokale aktører og grunneiere planlegger Thorvald turopplegget i detalj. Det er en rekke opplysninger som skal samles inn – sorteres og bearbeides før trace er klar for prøvevandring for å se på alternative veivalg, lengde – hva skal det fokusere på underveis, hvem forteller osv. Jeg tror lokale grunneierne ser det som en ære at historielaget spør om lov til å legge sin pinsevandring til deres eiendom og nærområde, og alle som en stiller opp og er positive. Det sier sitt om det lokale engasjementet når de grunneierne i år laget en helt ny bro over Kvernbekken for at turdeltakerne kunne ta seg sikkert over, sier Thorvald. Det er også imponerende at de uten å blunke tar imot 300 kjente som ukjente vandrere helt inn på tunet, i hagen, låner ut toalett osv.

 

Årets tur var 5,5 km lang og hadde første stopp med lokalhistorisk informasjon ved Kvernvannet hvor Reidar Johansen, Reidar Ørnvik, Oddvar Pedersen og Kåre Eriksen fortalte om sine opplevelser fra is-produksjon ved Kvernvannet. Et ikke helt ufarlig arbeid hvor man skar opp isen i terninger på 60x60x60 cm, trakk dem opp på en renne hvor isen ble fraktet ned til ishuset ved Kvernkilen og lagret med sagflis før utskipning. Neste stopp var ved Vesterbukt hvor Oddvar Pedersen informerte om eiendommen før ferden gikk videre opp til Sundsdalsmyra hvor Erik Sannes Johnsen fortalte om livet på gården. Herfra gikk turen ned til Ørnvik hvor det var hovedrast med hjemmelaget søsterkake, utlodning, utdeling av premie til yngste og eldste deltaker og informasjon om stedsnavn v/Erik Johs. Vintermyr mens Erik Sannes Johnsen og Reidar Ørnvik fortalte om gårdshistorien.

Innsatsen til de frivillige komitémedlemmene i vandrekomité, lyd og bildekomité, arrangementskomité og alle andre involverte som år etter år stiller opp og bruker mye av sin tid for at vi andre skal få en lokalhistorisk kulturopplevelse imponerer meg hvert år sier leder av Søndeled og Risør Historielag, Jan Einar Henriksen. Når alt ser ut til å gå på skinner vet vi av erfaring at det ligger mange timer med mye forberedelser bak hver detalj - baking av 40 søsterkaker, parkering, transport, samordning, innhenting av opplysninger, løypetracé, gjennomføring, lyd, filmopptak, detaljer på detaljer som skal på plass for at vi som turdeltakere får en positiv turopplevelse – det er bare å ta av seg hatten og takke avslutter Henriksen.

Etter hovedrasten på idylliske Ørnvik gikk turen til stranda ved Østedal/Kvernkilen hvor Ingunn Hellerdal informerte om ballastplanter, ballasthaugen og det ble vist til steinmurene hvor ishuset stod, før turen gikk langs Kvernkilen, forbi helleren hvor det i sin tid var krukkeproduksjon og hvor arbeiderne som jobbet med is-produksjon hadde sine middagspauser i ly for været før de fikk egen brakke. Pinsevandringen ble avsluttet på Åkvåg hvor Olav Tormod Aakvåg og Kirsten Hellerdal fortalte om de ulike gårdene på Åkvåg og om ”gull Tor” hvis gård Olav Tormod nå eide.

Filmes

Hele turen ble filmet av historielagets lyd- og bildegruppe og et redigert opptak vil bli å finne på DVD som vedlegges Årbok 2012, hvor det også kommer en artikkel med hovedpunktene fra årets pinsevandring. Har du ikke fått med deg historielagets pinsevandringer er det bare å sette av neste 2. pinsedag til neste års vandring – den tar deg med til nye områder og gir deg nyttig informasjon om lokalhistorien i området!