Alle foto: Jan Einar Henriksen © 2012

Masten klargjøres og Ronald tar en pust i bakken etter all bæringen opp til toppen

Håkon Danielsen klargjør den nye signalmasten

Ramme og tverrstag gjøres klar slik at masten kan reises

Rammen er sikret og festet til bakken med stag for å støtte signalmasten

Masten er reist og sikres med stag

SignalMasten er reist og sikres med bolter til støttene for å tåle en blåst.

Ramme med signallemmer klargjøres

Rammen som holder signallemmene på plass klargjøres

Signalen er halt opp og gjort klar til å festes til masten

Rammen med signallemmene er heist opp i signalmasten og er klar til å festes til selve masten med solide bolter. Tauverk er også på plass slik at man kan sette lemmene i ulike posisjoner for å sende kodet info til neste signalmast på Lyngør og i Risør.

 

arkiv :: optisk_telegraf

Alle foto:

Jan Einar Henriksen © 2012

 

Optisk telegraf på Hisåsen gjenreist 200 år etter slaget på Lyngør

Dugnadsgjeng ved reising av optisk telegraf på HisåsenFra gammelt av stod det en optisk telegraf på Hisåsen, og pinseaften 2012 ble en ny modell av den gamle optiske telegrafen satt opp igjen etterat den dorrige blåste ned i en storm.

Dugnadsgjengen Håkon Danielsen, Ronald Ramberg, Sissel Seland, Morten Homme, og Jan Einar Henriksen (foto) hadde en stri tørn i varmen og måtte gå to vendinger opp til toppen med utstyr før masten etter montering og klargjøring atter kunne gjenreises på toppen av Hisåsen.

 

Den optiske telegrafen på Hisåsen var en av en rekke tilsvarende telegrafer som på 1800 tallet ble benyttet i en varslingstjeneste langs vår langstrakte kyst.

 

Historikk

Her kommer historisk data omkring de optiske telegrafer i Risør

Undertittel 1