Historielagets arkiv inneholder artikler som tidligere har vært publisert på nettsiden. Oversikten legges opp med temaområder for å begrense søket.

 

 

 

Arkiv - drift

Styret i Søndeled og Risør Historielag sikrer driften mellom årsmøtene og har etablert en komité- og prosjektstruktur som tar for seg hver sin del av den omfattende driften.

Ønsker du å bidra aktivt ber vi deg ta kontakt.

Godt besøkt årsmøte i historielaget

Selv med årsmøte en fredags kveld midt i vinterferien samlet Søndeled og Risør Historielag fullt hus fredags kveld. Jan Einar Henriksen ble gjenvalgt som leder, mens Torstein Andersen, Amborg Henriksen, Solveig Donley ble gjenvalgt som styremedlemmer og Jan Morten Homme ble valgt som nytt styremedlem. Nils Emanuel Moen ble valgt som nytt varamedlem til styret mens Ragnhild Eriksen og Trine-Lise Høyer-Johnsen ble gjenvalgt som varamedlemmer til styret.

Åse Bjorkjendal og Hans Olav Ramsdal ble gjenvalgt som revisorer meds Ronald Ramberg ble gjenvalgt som medlem i valgkomiteen for tre år.

Øystein Djuv Stiansen holdt et inspirerende foredrag om repslagerfamilien i Sandnesfjorden mens Ove Ramskjær viste film og bilder.

Årsmelding leser dere under arkfanen Historielag og drift.

 

Fortsatt stor aktivitet med over 3200 dugnadstiner

Lokalhistorie er i vinden for tiden, og Søndeled og Risør er intet unntak for vi har svært høy aktivitet gjennom hele året som er gått sier leder Jan Einar Henriksen, som på vegne av styret takker alle medlemmer og andre for arbeidet de har utført til fordel for historielaget i 2015.

Søndeled og Risør Historielag har pt 568 betalende medlemmer, en sunn økonomi, og når de aktive medlemmene bidrar med over 3200 timer gratis dugnad vitner det om stor innsats og det er intet mindre enn imponerende.

Samtidig er historielaget åpne for nye prosjekt som kan overta når det store stedsnavnprosjektet ferdigstilles og vi ønsker derfor alle nye medlemmer velkommen, avslutter Henriksen

 

Fullt hus på historielagets årsmøte

Jan Einar Henriksen fortsetter som leder av Søndeled og Risør HistorielagEn fredags kveld i februar midt under VM på ski i Falun, klarer Søndeled og Risør Historielags utrolig nok å samle fullt hus på sitt 65. årsmøte. Deltakerne fikk med seg Bjarne Bjorvatns foredrag om Visdom og dyd i Nordiske kongehus i og omkring 1814.

I pausen ble det vist gamle foto fra gårder rundt om på Søndeled og glimt fra lagets fotosamling. Loddsalget gikk upåklagelig og det gikk med mye søsterkaker, kringle og kaffe/brus.

Kasserers gjennomgang av regnskap viser at historielaget har en meget sunn økonomi, som gjør historielaget godt rustet til å møte fremtidige bokutgivelser. Årsmeldingen vitner om høy aktivitet i lagets mange ulike komiteer og prosjekt. Samlet legger de 569 medlemmene ned utrolige 3200 timer gratis dugnad for å samle inn og formidle lokalhistorie fra Søndeled og Risør.

Helen Korshavn ble valgt som nytt medlem i styret (2 år) etter Erasmus Dietrichson, som etter mange år i styret ikke ønsket gjenvalg. Jan Morten Homme ble valgt som ny varamedlem (1 år), mens Erik Johs. Vintermyr ble valgt som nytt medlem i valgkomiteen (3 år). Ellers ble det gjenvalg for revisorene Aase Bjorkjendal (1 år) og Hans Olav Ramsdal (1 år). Varamedlemmene Ragnhild Eriksen (1 år) og Trine Lise Høyer Johnsen (1 år). Styremedlemmene Dagfinn Pedersen (2 år) og Jcob Sten Paulsen (2 år) og styreleder Jan Einar Henriksen (1 år)

Risør gjennom 200 år v/Tallak Lindstøl er utsolgt

Historielagets faksimileutgave av Risør gjennom 200 år v/Tallak Lindstøl fra 1984 meldes nå å være utsolgt. Dermed er det ikke lenger mulig å bestille dette viktige bokverket via historielagets kanaler. Styret vil vurdere om det er aktuelt å trykke opp ny faksimileutgave.

Signalmasten på Hisåsen

Pinseaften ble signalpasten på Hisåsen igjen reist, og kan nå beskues av alle skuelystne som besøker stedet. Og når også oppslagstablen kommer på plass kan alle besøkende få med seg historikken om den historiske signalmasten.

Kurs i gotisk håndskrift

Bli med på vårt kurs i gotisk håndskrift - meld deg på til Harald Lindstøl i Lindstøl;libris. Oppstart onsdag 15. oktiber kl 1830 - 2100 på Risørhuset og fortsetter de neste tre onsdager samme tid og sted. Instruktør er Kjell Knudsen fra Aaks. Pris 300,- og historielagets medlemmer deltar gratis!

 

 

 

Munker er månedens kulturminne for juli 2011

Fylkeskommunens kulturminne for juli 2011 er viet munker og bygger på hisorielagets artikkel og DVD opptak om Ruth Songe som baker munker - Hele artikkelen og DVD filmen finner dere i Årbok 2010 med lokalhistorie fra Søndeled og Risør. Boken kjøpes via vår hjemmeside - se meny over.

En kortversjon av historielagets DVD om munker er også gjort tilgjengelig via YouTube.

Foredrag om polarskuta Quest

Mandag 7. november 2011 kl 1900 inviterte historielagets Maritime komité til foredrag om polarskuta Quest på Risør Rådhus.

Historielaget med testamentarisk arv

Søndeled og Risør Historielag fikk like før jul melding om testamentarisk arv etter avdøde Mary Gustavsen, enke etter tidligere avdøde Ragnar Gustavsen.

Historielaget har nå mottatt alt av filmer og filmutstyr og har startet gjennomgangen av materiellet, som vil bli digitlisert. Medlemmene i lyd- og bildekomiteen ser med andre ord ikke ut til å bli arbeidsledige med det første.

Vi takker for den testamentariske gaven, som vil gi oss en enda bedre mulighet til å dokumentere Risørs historie på en god måte.

Kirsten Hellerdal fikk Risør kommunes kulturpris for 2010

Tildelingen fant sted på Risør Rådhus hvor bystyret var samlet til budsjettdebatt og salen var fullsatt da Kirsten Hellerdal ble tildelt kulturprisen med blomster og diplom fra ordføreren.

 

Historielaget med stand på Risør Trebåtfestival

Medlemmene fra historielagets Maritime komité deltar på Risør Trebåtfestival med egen standnhvor de viser gamle bilder og film fra Søndeled og Risør sommeren 1948 og 1952.

I tillegg selges Årsskrift og Årbøker til reduserte priser.

Årets tema er redningsskøytene og historien om redningsskøytene fra Risør-distriktet finner du i vårt Årsskrift fra 1991. I våre øvrige bøker finner du en rekke maritime artikler fra vårt distrikt!

Styreleder i landslaget for lokalhistorie (LLH) slutter

Etter intern uro omkring flytting av sekretariat for Landslaget for lokalhistorie krevde et stort antall historielag ekstraordinært landsmøte. Bakgrunnen var at mange lag (72 lag pr 8/4) var uenig i prosess omkring styrets flertallsavgjørelse om å flytte sekretariatet.

I et brev fra Landslaget for lokahistorie ble det i dag gjort kjent at styreleder Beint Fosse og styremedlem Jørg Eirik Waula har trukket seg.

Det er pr i dag uavklart om det blir innkalt til ekstraordinært landsmøte eller om det finnes andre løsninger. Uansett må det velges nye representanter/vararepresentanter fra de berørte valgområdene - det gjelder bl.a. Agder.

Gratulerer med valgene og takk for at dere stiller!

Vi gratulerer alle tillitsvalgte med valgene og takker samtlige for at dere vil påta dere oppgaver til beste for Søndeled og Risør Hisorielag og lokalsamfunnet. Vi ønsker også Grunde Hannemyr og Solveig Donley velkommen som nye styremedlemmer og Trine Lise Høyer Johnsen som nytt varamedlem til styret.

Ønsker du å gjøre en innsats for historielaget eller har du tanker om et prosjekt (lite eller stort) du kunne tenke deg å bidra med, eller har du bilder/film/album du ønsker å dele med hisorielaget er det bare å ta kontakt

Jan Einar Henriksen gjenvalgt

Jan Einar Henriksen ble gjenvalgt som leder for 1 år, Amborg Henriksen og Torstein Andersen ble begge gjenvalgt som styremedlemmer for 2 år, mens Grunde Hannemyr og Solveig Donley ble valgt som nye styremedlemmer, også de for 2 år.

Som nytt varamedlem for 1 år ble valgt Trine Lise Høyer Johnsen, mens Hellen Korshavn og Ragnhild Eriksen ble gjenvalgt som varamedlemmer for 1 år.

Åse Bjorkjendal og Hans Olav Ramsdal ble fgjenvalgt som revisorer for 1 år, mens Thorvald A. Garthe ble valgt som nytt medlem i valkomiteen for 3 år.

Styremedlemmene Erasmus Dietrichson, Jacob Sten Paulsen og Dagfinn Pedersen var ikke på valg i år.

120 deltok på årsmøtet!

Jan Einar Henriksen ble gjenvalgt som leder i Søndeled og Risør Historielag, som avviklet årsmøtet på Søndeled fredag 17.2.2012. Med seg i det nye styret får han Erasmus Dietrichson (nestleder), Jacob Sten Paulsen, Amborg Henriksen, Torstein Andersen (kasserer), Bodil Fidje, Marit Ottersland (ny) og Dagfinn Pedersen, med Elen Lauvhjell, Per Eivind Hope og Nils Emanuel Moen som varamedlemmer.

Ove Ramskjær (styret), Leif Egil Sørbø (arr.komité) og Karen Lerpold (valgkomité) fikk blomster for vel utført jobb.

Alle valg, årsrapport og årsregnskap ble vedratt med akklamasjon av de 120 fremmøtte. Kjell Arthur Paulsen holdt kveldens kåseri med tittelen "vår ære og vår makt"

Gamle bilder fra Søndeled og Risør - album kommer!

Styret har besluttet at gamle bilder fra Søndeled og Risør skal presenteres på hjemmesiden og å vår Facebookside. Om ikke alt for lenge vil det derfor presenteres et nytt album hvor det fortløpende vil bli presentert nye bilder.

Vil du bidra - er det bare å ta kontakt på telefon eller via historielagets e-post.

Fotoalbum - gamle foto fra Søndeled og Risør

Vi tester ut ulike metoder for å lage fotoalbum hvor vi kan presentere glimt fra vårt arkiv og ber om at leserne har tålmodighet underveis til vi har funnet en god måte å presentere bildene på.

Her kommer et testalbum

Vi sliter litt og er det noen som kjenner Dreamweaver godt så er vi takknemlige for innspill :-)

 

Vellykket førjulsarrangement på Fjordheim

Onsdag 15. desember stilte medlemmer fra historielagets Lyd- og bildekomité opp på Fjordheim hvor Ungdomslaget Idun stod for kveldens arrangement.

Nær 90 fant veien til Fjordheim og fikk serrvert fiskesuppe, gammel film, bilder, kaffe og kaker. Og ut i fra responsen var det et meget vellykket arrangement vi gjerne gjentar.

Hele styret gjenvalgt på årsmøtet!

Jan Einar Henriksen (bildet) ble sammen med resten av styret, kasserer og revisorer gjenvalgt ved akklamasjon. Ingrid Røysland ble valgt som nytt medlem i valgkomteen, mens Elna Hagen og Grethe Mathisen ble calgt som nye medlemmer i arrangementskomiteen.

 

Godt besøkt årsmøte!

Rundt 100 deltakere på Søndeled og Risør Historielags årsmøte på Frydendal Menighetshus en fredags kveld midt under OL er svært bra. Årsmøtedeltakerne fikk med seg et fint foredrag om 1814 og norsk nasjonbygging v/Kjell-Olav Masdalen, direktør ved Aust-Agder Kulturhistoriske senter IKS.

Årsmeldingen beskrev et historielag med stor bredde og høy faglig aktivitet, og regnskapet viste at Søndeled og Risør Historielag har en sunn og god økonomi som borger for mye godt arbeid for å sikre lokalhistorien fra Søndeldd og Risør i årene som kommer

Vil du bli med på laget - meld deg inn via arkfanen "Bli medlem" - det koster kun 80 kroner pr år

Sunn økonomi og aktiv drift gir god bør for 2013!

Lokalhistorie er i vinden og Søndeled og Risør Historielag er intet unntak. De 95 frammøtte på årsmøtet applauderte da årsmelding og regnskap ble fremlagt og det var det god grunn til. De aktive medlemmene i historielaget la ned imponerende 3200 timer med dugnad i 2012 og økonomien er sunn og god.

Valgene gikk greit unna, også de med applaus! Jan Einar Herniksen fortsetter som leder og får med seg hele styret fra 2012 når de nå tar fatt på driften i 2013. Hellen Korshavn og Ragnhild Eriksen ble valgt som nye varamedlemmen mens Ronald Ramberg ble valgt som nytt medlem for 3 år i valgkomiteen.

Se egen sak nedenfor om utnevnelse av to nye æresmedlemmer!

Årsmelding for 2012 ligger under arkfanen Historielaget og drift.!

Bokgave til konfirmanter og brudepar

Styret i Søndeled og Risør Historielag har besluttet å gi boken med historiene om Søndeled kirke og kirkegård som gave til alle som konfirmeres og vies i Søndeled kirke.

Søndag 13. mai 2012 står hele 19 undommer til konfirmasjon i Søndeled kirke, og styret håper de liker bokgaven fra Søndeled og Risør Historielag

 

Historielaget i Risørs 300 års jubileumsprosjekt

Etter bystyrets behandling ble det klart at Søndeled og Risør Historielag får en representant i prosjektet som skal se på jubileumsbok for Risørs 300 års jubileum i 2023.

Styret har valgt Harald Lindstøl som Søndeled og Risør Historielags representant til Risør kommunes 300 års prosjekt 2023. Vi er godt fornøyd med då få en ung, aktiv og dyktig representant i denne viktige prosjektgruppen, sier historielagets leder Jan Einar Henriksen.

Risør 2023 - et 300 års prosjekt

Styret har startet arbeidet med Risørs 300 års jubileum i 2023 og sendte 8. mars 2013 følgende forespørsel til Risør kommune om fremdrift og planer:

" Vi runder snart 290 års feiring for Risør og styret i Søndeled og Risør Historielag har startet diskusjon omkring Risørs 300 års jubileum i 2023.

Fra styrets side ser vi at det blir et stort og kostbart arbeide som iverksettes om det skal skrives bok om Risørs 300 årsjubileum. Styret synes det er naturlig at Risør kommune tar hovedansvaret for en ny jubileumsbok som tar for seg 1723 – 2023. Samtidig ser styret det som naturlig at Søndeled og Risør Historielag blir en aktiv medspiller/aktør sammen med kommunen.

Styret ønsket derfor allerede nå å få en tilbakemelding om hva kommunen ønsker eller ser for seg i anledning 2023 slik at vi kan starte opp arbeidet, bla. for å få på plass yngre deltakere i prosjekt Risør 2023 – et 300 års jubileum. Til info har vår lyd og bildekomité startet opp arbeidet med å bearbeide gamle filmopptak fra Risørs 250 års jubileum og det er et mål å kunne utgi disse i “ny drakt” med nye kommentarer og intervjuer fra personer som var involvert den gang!"

 

Erasmus og Jan Einar utnevnt til æresmedlemmer

Under Søndeled og Risør Historielags årsmøte på Hope skole ble Erasmus Dietrichson og Jan Einar Henriksen utnevnt til æresmedlemmer.

Jacob Sten Paulsen uttalte under overrekkelsen at både Erasmus og Jan Einar var svært gode ambassadører for historielaget, og at de gjennom mange år hadde lagt ned et betydelig og viktig arbeid med å sikre lokalhistorie og kulturminner fra Søndeled og Risør

Sammen med styre- og varamedlemmer til styre hadde Jacob gått "bak ryggen" til de nyutnevnte æresmedlemmene

Vi gratulerer de to nye æresmedlemmene med utnevnelsen

Jan Einar Henriksen gjenvalgt som leder for 2011

Et godt besøkt årsmåte på Frydendal Menighetshus 18.2.2011 ble med sikker hånd ledet av Erasmus Dietrichson. Årsmøtet godkjente årsmelding, regnskap og alle valg ved akklamasjon.

 

24 deltok på lokalhistorisk skriverkurs i Risør

Vi er meget godt fornøye med deltakelse og gjennomføring av det lokalhistoriske skriverkurset på Risør Hotel lørdag sier Harald Lindstøl og Jan Einar Henriksen.

Kjell-Olav Masdalen tok for seg bruk av kilder og arkiv mens Helge Værland tok for seg "De vanskelige ordene" og hvordan skrive en artikkel. Ingunn Hellerdal og Kirsten Hellerdal snakket om hvordan det var å skrive for historielagets årbok - fra manus til ferdig artikkel, mens Harald og Jan Einar tok for seg bilder som illusustrasjon til artikler.

Alt tyder på at skriverkurset følges opp av nye kurs og til høsten arrangerer Søndeled og Risør Historielag kurs i Gotisk handskrift.