Jan Einar Henriksen ble gjenvalgt som leder for 2011.

Foto: Ove Ramskjær

 

Aktivitet_2010

Søndeled og Risør Historielag ble stftet i 1949 og har fremdeles høy aktivitet og mange nye prosjekt å ta fatt på.

 

Jan Einar Henriksen gjenvalgt som leder for 2011

Et godt besøkt årsmåte på Frydendal Menighetshus 18.2.2011 ble med sikker hånd ledet av Erasmus Dietrichson. Årsmøtet godkjente årsmelding, regnskap og alle valg ved akklamasjon.

Historielagets leder Jan Einar Henriksen ble sammen med resten av styret, kasserer og revisorer tok gjenvalg, mens Elna Hagen og Grethe Mathisen ble valgt som medlemmer til arrangementskomiteen og Ingrid Røysland ble valgt til nytt medlem i valgkomteen.

Lilleba Ramskjær, seniorrådgiver ved Norsk Kulturråd holdt ellers et inspirerende foredrag av plastbåtens historie under tittelen "fri for vedlikehold" og kom også inn på Panter og plastbåteventyret ved Livbeltefabrikken i Risør. Vi håper å få en artikkel om dette emnet i en senere Årbok.

Høy aktivitet i Søndeled og Risør Historielag i 2010

Det er ikke noe å si på aktiviteten i Søndeled og Risør Historielag, som med sine 62 års drift er en av Risørs aller største foreninger. Med nær 600 medlemmer, over 3.400 dugnadstimer, mange faste aktiviteter og ikke minst mange nye spennende prosjekt er det all grunn til å forvente et godt besøkt årsmøte på Frydendal menighetshus fredag 18. februar 2011 kl 1900.

Vi er i den heldige situasjon at vi har mange dyktige og aktive medlemmer, som legger ned en utrolig dugnadsinnsats for å ivareta vår felles kulturhistorie I Søndeled og Risør for etterslekten sier Jan Einar Henriksen, mangeårig leder I Søndeled og Risør Historielag. Det gjør meg ydmyk og ikke så rent lite stolt på foreningens vegne å se at mange medlemmer hver uke året gjennom samles og jobber med ulike prosjekt som f.eks. stedsnavn, årboka, film og bilder for å nevne noe sier Henriksen som håper på et godt besøkt årsmøte til fredag.

 

Maritim historie I fokus på årsmøtet 18.2.2011 kl 1900

Med bakgrunn i en gave etter Søndeled Veteranskipsklubb har vi etablert en egen Maritim komité hvor medlemmene allerede er godt i gang med ulike prosjekt. Publikum oppfordres også til å ta kontakt med vår maritime komité og deler all tenkelig informasjon om vår maritime historie slik at de får et best mulig utgangspunkt når de skal iverksette sine fremtidige bokprosjekt om vår maritime kulturhistorie. I den forbindelse har historielaget vært så heldig å få seniorrådgiver Liv Jorunn Ramskjær ved Norsk Kulturråd til å holde et foredrag om plastbåtens historie og plastrevolusjonen som skapte nye muligheter for båtproduksjon. Liv Jorunn eller Lilleba som mange kjenner henne best som, har tidligere skrevet artikler i årboka om båtproduksjon i Narvika hvor hun også har sine aner.

Kulurhistorisk dørvandring

Historielaget har faktisk også ganske mange unge medlemmer og en av dem er ElenLauvhjell som er prosjektleder for ett av historielagets nye prosjekter hvor dører og inngangspartier blir satt i fokus.

Prosjektet kalles en ”kulturhistorisk dørvandring” og vårt mål er utgi en plakat og postkort med fokus på 25 utvalgte dører i Risør hvor vi presenterer ulike stilarter, tidsepoker og ulike typer dører sier prosjektleder Elen Lauvhjell. Prosjektlederen ber samtidig om bistand fra publikum i innsamlingsarbeidet og oppfordrer alle til å ta et bilde av dører og inngangspartier og sende det til historielaget eller levere dem inn til mannen Harald i Lindstøl Libres i Kragsgata.

Søker variasjon

Vi ønsker bilder og info om alle type dører og ikke bare av de fine fra store hus, men også fra uthus og andre ikke fullt så prangende dørene og inngangspartiene presiserer Elen. Husk også å skrive hvor bildet er tatt og om du kjenner til historien om døren er det viktig for oss også å få med dette, men det kan vi komme tilbake til senere.

Ta gjerne bilder med mobilen og send det til 97433121 eller via e-post til leder@srhl.no eller du kan levere inn bilder og info til Harald Lindstøl i Lindstøl Libres i Kragsgata, hvor du også kan levere inn gamle bilder slik at vi kan skanne disse. Det viktigste i innsamlingsperioden er at vi får inn så mange bilder som mulig og så en totaloversikt før vi begynner detaljarbeidet., og husk at ingen dører er for enkle i denne innsamlingsfasen avslutter Elen Lauvhjell, som håper på god oppslutning om prosjektet.

Ta kontakt og bidra med bilde og blir tilbakemeldingen stor kan de også resultere i flere plakater, og uansett vil prosjektet senere bli presentert i Årboka. Vi ber publikum sende oss bilder og gjerne også den informasjon de besitter om ulike dører fra Søndeled og Risør. Alt er av interesse og målet er å utgi en plakat med kulturhistorie om utvalgte dører.

Turbok fra Søndeled og Risør

Styret i Søndeled og Risør Historielag ønsker også å gi ut en serie med turbøker basert på Historielagets egne pinsevandringer. I tillegg kommer turbeskrivelsen fra "Statoil-gjengen" og andre turforslag.

Vi ser for oss at det blir et samarbeid med andre for å få til en godt sammensatt turbok fra Risør hvor vi også har med badeturer, fisketurer, padleturer, klatreturer, sykkelturer, vandrturer osv osv sier Jan Einar Henriksen, som ber alle komme med forslag til turer de mener bør få plass i et turbok prosjekt . Vi har allerede fått de første positive tilbakemeldingene fra bidragsytere og håper flere bidrar med forslag og innspill. I årenes løp har historielaget samlet inn rundt 10.000 stedsnavn fra Risør og det er klart at dette også vil kunne gjenbrukes I en turbok.

Sunn økonomi og drift

Søndeled og Risør Historielag har i dag en sunn og god økonomi og en positiv medlemsutvikling som sammen bidrar til at historielaget kan fullføre tidligere iverksatte prosjekt på en god mate samtidig som de kan iverksette nye prosjekt som ivaretar vår felles historie for etterslekten.

Å drive historielagsarbeid er som en evigvarende stafett. Om noen år er nåtiden historie og derfor har alle et ansvar for å fortelle sin historie til etterslekten for at historien skal bli iveretatt. Jeg mener derfor at Søndeled og Risør Historielag er et felleseie for alle vi som bor eller har en tilknytning til Risør.

Derfor bør også alle husstander og eiere av fritidshus/hytter bli medlem sier Jan Einar Henriksen.