Historielagets DVD utgivelser:

Våre egenproduserte filmer finner dere kun som gratis DVD vedlegg til

- Risør bymål

- Årbok 2006

- Årbok 2007

- Årbok 2008

- Årbok 2009

- Årbok 2010

- Årbok 2012

- Årbok 2013

- Årbok 2014

- Årbok 2015

- Årbok 2016

Bøkene med DVD kan dere bestille her på www.srhl.no eller hos Lindstøl;Libris i Risør.

Med tiden vil de ulike filmene bli tilgjengelige på vår hjemmeside.

FILMPROSJEKT:

Medlemmene i historielagets Lyd- og bildekomiteen treffes hver onsdag og jobber bl.a. med opptak og intervjuer i tilknytning til Risørs 250 års jubileum i 1973 - dette kommer i tillegg til at de sikrer dagligdagse begivenheter året gjenenom, og som dere ser deler av i de gratis DVD til de senere års bokutgivelser.

De tidligere filmutgivelsene fra bl.a byjubileumet i 1973 har få angivelser om hvem som er på de ulike opptakene og det er derfor en tidkrevende oppgave å samle inn mest mulig info før det er for sent.

Har du materiell eller info som du mener bør med på neste utgave av byjubileumsfilmene, eller har du film og bilder fra daglige hendelser som kan være med på å beskrive Risørs "nå"historie - ber vi deg ta kontakt snarest mulig.

Historielagets medlemmer legger hvert år ned mellom 3 og 3500 timer gratis dugnadsarbeid for å sikre lokalhistorien fra Søndeled og Risør for etterslekten.

Har du filmmateriell du ønsker å dele med oss eller ønsker du å bidra i vårt dugnadsarbeid ber vi deg ta kontakt med oss.

 

 

Vil du bidra med film?

Medlemmene i vår lyd- og bildekomité fotograferer jevnlig ulike hendelser rundt om i kommunen, men det sier seg selv at de ikke kan få med seg alt som skjer

Derfor inviterer vi alle - både fastboende og turister - til å dele sine foto og filmopptak med oss i historielaget.

Visste du at våre medlemmer bidrar med å ta film, foto og lydopptak ved de ulike arrangementene og intervjuene som nå tas i forbindelse med det store bokprosjektet om Risørs 300 års jubileum i 2023. Vi bidrar også med bilder som kan tenkes å bli med i bokprosjektet!

Vi du bli med i Lyd- og bildekomiteen?

Har du interesse for å jobbe med film og bilder - liker du å jobbe dugnad og kan du tenke deg å bidra med å ta vare på lokalhistorien for etterslekten

Ta kontakt og bli med

 

Egenproduserte filmer/DVD

I 2005 produserte historielaget sin første DVD, som et gratis vedlegg til boken om Risør bymål. I 2006 fulgte vi opp med DVD med gammel film og lydopptak som gratis vedlegg til Årbok 2006. Senere har medlemmene i lyd- og bildekomiteen fulgt opp med egen DVD som et supplement til Årboka i 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016

Samarbeidet mellom Bokkomité og Lyd- og bildekomité er svært positivt og gir historielagets årbok med lokalhistorier fra Søndeled og Risør et positivt løft. Det er helt nytt i historielags sammenheng og på den måten er vi med på å skape et samspill mellom det skrevne ord i årboka og det visuelle i filmformat.

Underveis i produksjon oppdager vi at DVD faktisk er et midlertidig medium og at mange av våre medlemmer faktisk ikke har egen DVD spiller, mens stadig flere benytter internett tilå streame filmer osv.

Vi ser også at vårkortversjon av hvordan bake munker faktisk sees av flere tusen via YouTube og internett. Dermed må lyd og bildekomiteen se seg om etter nye metoder for å dele våre filmproduksjoner på en effektiv måte fremover. Komiteen vil derfor vurdere hvordan vi best skal produsere og presentere filmer fremover. Kom gjerne med innspill

Her er en oversikt over historielagets egenproduserte DVD filmer:

Gratis DVD vedlegg til Årbok 2016

 

Gratis DVD vedlegg til Årbok 2015
Innhold:
Sliping av sager
Pinsevandring 2015 Garthe
Viser ved Svein Skalvik
Medlemstur til Kuben 2015

Gratis DVD vedlegg til Årbok 2014
Innhold:
Pinsevandring 2014 Gjernes
Medlemstur til Ulefoss
Gjenåpning av Risørhuset
Bilder fra Mindalen barnehjem
John Dillinger vise (Hans Fredrik Jacobsen)

Gratis DVD vedlegg til Årbok 2013
Innhold:
Pinsevandring 2013
Flystyrt på Vierli
Trebåtfestivalen 30 år i 2013
Minnemarkering for krigsseilere

2013

Gratis DVD vedlegg til Årbok 2012
Innhold:
Lindyrking
Minnemarkering av Lyngørslaget 6/7-2012
Hompetitten Band m/NRK inslag
Syngespillet "Morgengry" fremført kulturnatta
Pinsevandring 2012 Åkvåg - Ønnvik

Gratis DVD vedlegg til Årbok 2010
Innhold:
Pinsevandring 2010
Laging av munker v/Ruth Songe
- Se kortversjon på YouTube
Ljåsliping, ljåslått. hesjing og høybæring
Lydopptak fra 1939 NRK m/Tharald Moen som intervjues av Julius Haugen

Gratis DVD vedlegg til Årbok 2009
Innhold:
Pinsevandring 2009
Laging av bark-og seljefløyter
Villvinmarked og Trebåtfestivalen 2009
Helikopterfotografering til stedsnavnboka
Auksjon på Frydendal
Sangopptak med Nils Solheim

Gratis DVD vedlegg til Årbok 2008
Innhold:
Såpekoking, pinsevandring mm


Gratis DVD vedlegg til Årbok 2007
Innhold:
Jubileumsfeiring Egelands verk
Veving av tepper v/Ragna Hellerdal
Gunnar Sønstebø forteller krigshistorie
mm

Gratis DVD vedlegg til Årbok 2006
Innhold:
Pinsevandring 2006
Håholmenkarane, film og lydopptak fra Håholmen

Gratis DVD vedlegg til Risør Bymål 2005
Innhold:
Professor Finn Hødnebø intervjues av Kjell Arthur Paulsen
Språkprøve av Risør bymål v/Finn Hødnebø

 

Har du filmopptak du vil dele med Historielaget?

Rundt om i de mange hjem er det mange som sitter på gamle filmopptak med 8 mm, 16 mm, VHS, Beta eller andre former for filmmateriell. Noe er av helt privat karakter, men mye er av allmen interresse og gir et historisk bilde av hendelser både dagligdagse og spesielle helt opp til våre dager.

På vegne av Søndeled og Risør Historielag spør vi om du vil dele noe av ditt filmmateriell med oss sik at vi kan sikre det for ettertiden. Og husk at selv helt nye opptak med tiden vil bli historiske!

Lokalhistoriske filmer

Da Risør smalfilmklubb la ned sin mangeårige virksomhet valgte de å gi alt sitt filmmateriell til Søndeled og Risør Historielag. Med denne gaven la de grunnlaget for historielagets filmarkiv.

Risør kommune fulgte senere opp og ga sitt film- og bildearkiv med bla. annet unike filmopptak fra Krana og bilder fra Risørs 250 års jubileum for å nevne noe. I ettertid har vi mottatt bilder fra flere enkeltpersoner.

Lyd- og bildekomiteen jobber mye med filmopptak, redigering og sikring av lyd, film og bilder for å skaffe nødvendig egenkompetanse for på sikt å kunne utgi en serie med lokalhistoriske filmer fra Søndeled og Risør.