Har du en fortelling du vil dele?

Lokalhistorie fra Søndeled og Risør sikres best når den nedtegnes og blir del av historielagets bokserie. Da blir den tilgjengelig for etterslekten på en god måte.

Har du en historie å fortelle ber vi deg ta kontakt med vår årbokredaksjon.

Det kan være du har en egenopplevd historie, en fortelling fra din familie, et bilde, en gjenstand, gamle brev eller beskrivelse av hverdagslivet slik det var før.

 

Gårdshistorie fra Søndeled i Nytt "opplag" (boka Søndeled III) var lenge utsolgt. Vi har imidlertid funnet gammel matrikkel og boken er nå i salg igjen i et begrenset opplag.

Stedsnavnbok
Fredag 24.2.2017 presenterte historielaget boka "Stedsnavn i Risør kommune" med hele 10.000 navn fa Søndeled og Risør. Boka er i salg hos våre kommisjonærer og kan også bestilles her på vår nettside - se under arkfanen "bestilling". Frakt (boka veier 2,7 kg) og oppkravsgebyr kommer da i tillegg til prisen.


Utgivelser som er utsolgt:

Heftene Søndeled I til V fra 1952 - 1961 er utsolgt.

OBS Fortsatt tilgjengelig i innbundet versjon i bøkene Søndeled I og II

Søndeled IV - slektshistorier fra ytre Søndeled er også utsolgt fra lager - mulig noen få eks igjen hos Lindstøl:libris

Risør gjenneom 200 år v/Tallak Lindstøl ble raskt utsolgt og nå er også faksimileutgaven fra 1984 utsolgt.

Utsolgte årbøker:

Årbok 2006, 2014 og 2017 er også utsolgt fra lager - muligens noen eksemplar igjen hos Lindstøl Bokhandel

Se oversikt for øvrige utgivelser!

 

 

Historielagets bokutgivelser

Nedenfor finnes en komplett oversikt over Søndeled og Risør Historielags mange bokutgivelser. Ta kontakt om du lurer på noe!

Våre tilgjengelige bøker kan bestilles via skjema "Bestill dine bøker her" i menyen til venstre.

Bøker som bestilles via nettsiden blir ekspedert av vår kommisjonær Lindstøl Bokhandel, som også har alle tilgjengelige bøker for salg i butikken!

Aarbok 2019

Kr. 250,-

Aarbok 2020

Kr. 250,-

Aarbok 2017

Utsolgt!

Aarbok 2018

Kr. 250,-

Aarbok 2015

Kr 200,-

Aarbok 2016

Kr. 250,-

Aarbok 2013

Kr 200,-

Årbok 2014

Aarbok 2014

Utsolgt!

Aarbok 2011

Kr 200,-

Aarbok 2012

Kr 200,-

Aarbok 2009

Kr. 200,-

Aarbok 2010

Kr. 200,-

Aarbok 2007

Kr. 200,-

Aarbok 2008

Kr. 200,-

Aarbok 2005

Kr. 150,-

Aarbok 2006

Utsolgt!

Aarbok 2003

Kr. 150,-

Aarbok 2004

Kr. 150,-

Aarbok 2001

Kr. 150,-

Aarbok 2002

Kr. 150,-

Aarskrift 1999

Kr. 100,-

Aarskrift 2000

Kr. 100,-

Aarskrift 1997

Kr. 100,-

Aarskrift 1998

Kr. 100,-

Aarskrift 1995

Kr. 100,-

Aarskrift 1996

Kr. 100,-

Aarskrift 1993

Kr. 100,-

Aarskrift 1994

Kr. 100,-

Aarskrift 1991

Utsolgt!

Aarskrift 1992

Kr. 100,-

Aarskrift 1989

Kr. 75,-

Aarskrift 1990

Kr. 75,-

Aarskrift 1987

Kr. 75,-

Aarskrift 1988

Kr. 75,-

Aarskrift 1985

Kr. 75,-

Aarskrift 1986

Kr. 75,-

Aarskrift 1983

Kr. 75,-

Aarskrift 1984

Kr. 75,-

Aarskrift 1981

Kr. 75,-

Aarskrift 1982

Kr. 75,-

Aarskrift 1979

Kr. 75,-

Aarskrift 1980

Kr. 75,-

Aarskrift 1977

Kr. 75,-

Aarskrift 1978

Kr. 75,-

Heftene 1976-82 innbundet

Kr. 250,-

Aarskrift 1976

Kr. 75,-

Heftene 1983-86 innbundet

Kr. 250,-

Husker du?

V/Odd Andreassen

Kr. 150,-

T. Lindstøl, Risør gjennom 200 år

Utsolgt!

Risør Bymål

v/Finn Hødnebø

Kr. 200,-

Sjøfortellinger

v/Lars Stiansen

Kr. 50,-

Søndeled kirke og kirkegård

Kr. 200,-

Søndeled kirke

Hefte

Kr. 50,-

Hefte Søndeled I 1952

Utsolgt!

OBS: Tilgjengelig i Søndeledboka I innbundet versjon

Hefte Søndeled II 1954

Utsolgt!

OBS: Tilgjengelig i Søndeledboka I innbundet versjon

Hefte Søndeled III 1956

Utsolgt!

OBS: Tilgjengelig i Søndeledboka I innbundet versjon

Hefte Søndeled IV 1958

Utsolgt!

OBS: Tilgjengelig i Søndeledboka II innbundet versjon

Hefte Søndeled V 1961

Utsolgt!

OBS: Tilgjengelig i Søndeledboka II innbundet versjon

Heftene Søndeled I, II og III innbundet

Kr. 250,-

Heftene Søndeled
IV og V innbundet

Kr. 250,-

Gårdshistorie for Søndeled

Kr. 300,-

Begrenset antall igjen på lager

Slektshistorie Ytre Søndeled

Kr. 300,-

Utsolgt fra lager

Noen få eks igjen på Lindstøl;libris

Slektshistorie Indre Søndeled

Kr. 300,-

Navneregister

Et must dersom du vil søke i våre gårds- og slektsbøker

Kr. 200,-

Rettelser til Søndeled V

Kr. 50,-

Risør og Søndeled 1837 - 1987

Kr. 50,-

Stedsnavnboka 10.000 navn fra Risør kommune.

Kr. 480,-