Fotoarkiv

Medlemmene i lyd og bildekomiteen har et stort arbeid foran seg med tanke på digitalisering av foto i historielagets regi. Arbeidet er omfattende og tidkrevende - så om du har tid og lyst til å jobbe dugnad med fotoskanning og bearbeiding av foto - både nye og gamle - så er du hjertelig velkommen til å bli med

Ta kontakt!

Arkivbilder fra Søndeled og Risør Historielag

Vinteren 2002 etablerte historielaget egen lyd- og bildekomité hvis formål var å sikre nye bilder og samtidig ta vare på og systematisere gamle bilder, lyd- og filmopptak.

Odd Bakke, fotograf Odd Lindstrøm, Risør kommune, Karsten Korstvedt, Rudolf Halvorsen, Marit Nipe og Kai Fagerbakke har gitt Søndeled og Risør Historielag betydelige materiale, som danner grunnlag for historielagets billedsamling. I tillegg har enkeltpersoner donert alt fra enkeltfoto til fotoalbum og gamle trykksaker som f.eks Siri Moland som delte et album fra 1890 åra tatt på Østre Røed. Andre har gitt oss gamle hefter som bl.a. Håndtverkerforeningens bazar i 1900

Har du bilder du vil dele med historielaget?

Rundt om i de mange hjem ligger det mange gamle og nyere bilder som bskriver familiehendelser fra vugge til graven. Noe er av helt privat karakter, mens mye er av allmen interesse og vil være med på å dokumentere Risørs historie på en fin måte.

Har du bilder eller album du ønsker å dele med historielaget skanner vi gjerne bildene for deg slik at du får igjen både orginale bilder og en DVD med billedmateriellet om du ønsker det.

Flyfoto fra +/- 1950 tallet og 2008

Historielaget besitter i dag Viderøs gamle flyfoto fra Søndeled og Risør fra slutten av 1940 tallet til rundt 1960. Samtidig leide historielaget i 2008 heilikopter og fotograf for å ta nye flyfoto fra Søndeled og Risør og dermed besitter historielaget en unik flyfotosamling.

Enkelte av bildene er tenkt benyttet til vår Stedsnavbok og når den er klar vi vil se nermere på bruken av de nevnte flyfoto.