––

Vellykket sommeravslutning på Klingla

Årets komitetur til Klingra var meget vellykket og de 40 påmeldte fikk som vanlig servert ferske reker med alt tilbehør pluss kaffe og kaker. Det er en fin tradisjon at alle prosjekt-, komite-, lokale informanter og styremedlemmer tar med sine ektefeller/samboere til en felles sommeravslutning. En spesiell takk til Kari og Dagfinn for at vi fikk komme til dere og ikke minst til Ellen Hannemyr og Trine Lise Høyer Johnsen som samme med de øvrige mdlemmene i arrangementskomite hadde ordnet det hele på en super måte.

Bruk av historielagets E-post lister

Styret har innskjerpet bruk av historielagets e-postlister, som kun skal benyttes til historielagets interne aktivitet. Listene ajourføres hvert år etter årsmøtet. De øvrige medlemmer/andre som via vår nettside www.srhl.no ber om å stå på info-listen må selv be om å bli slettet fra listene når de ikke lenger ønsker å få tilsendt info om historielagets aktivitet på e-post.

Godt besøkt årsmøte på Søndeled grendehus

Utrolig nok samlet det seg i overkant av 100 medlemmer på historielagets årsmøte på Søndeled grendehus en fredags kveld midt under vinterferien og OL. De fremmøtte fikk med seg et engasjerende foredrag av Gunvald Opstad som satte fokus på sin far Emanuel. Mange benyttet anledningen til å kjøpe boka og fikk forfatterens signatur og hilsen med på kjøpet.

Jan Einar Henriksen ble gjenvalgt som leder og Trine-Lise Høyer Johnsen ble valgt inn som nytt styremedlem mens Arne Kristian Solstad ble valgt som nytt varamedlem til styret.

Årsmeldingen viser et lag med mange aktive og høyt aktivitetsnivå og det fremlagte regnskap viser at Søndeled og Risør Historielag har en sunn og god økonomi som sikrer at historielaget kan gjennomføre nye prosjekt i årene som kommer.

Mange spennende prosjekt på gang

Søndeled og Risør Historielag har mange spennende prosjekt på gang og inviterer alle til å bli med på dugnaden med innsamling av bilder/info. Vi nevner tema som bl.a.; Dører i Risør - et prosjekt hvor vi fokuserer på alle former for dører i hele kommunen - fra de eldste til de mer moderne. Butikker - et prosjekt hvor vi ønsker interiør og eksteriør bilder fra nåværende og tidligere butikker. Hus/bygninger - et prosjekt hvor vi ønsker all mulig info om de ulike eksisterende og tidligere bygg med all mulug info om eiere, bruksområde, tegninger bilder etc. Bla jobber en grupe for å se på tekst/sette opp emaljerte skilt på enkelte utvalgte bygg. Kulurløyper - et prosjekt som tar for seg ulike deler av kommunen og som å sikt skal utgjøre et nettverk av løyper. Byguid/egenvandring - et prosjekt hvor vi ønsker å presentere en serie av hefter for egenguiding i Risør. Snarveier - et prosjekt for merking og presentasjon av alle snarveier slik at de ikke går i glemmeboken. Maritime malerier - et prosjekt hvor vi samler info og bilder om gamle maritime malerier. Sjømerker og fortøyninger - et prosjekt hvor vi ønsker bilder/info med stedsplassering i hele kommunen Båtbyggerier/verver - et prosjekt hvor vi ønsker oversikt over alle små og store båtbyggerier og steder de bygde alt fra små joller til store skuter.

Ta kontakt om du ønsker å bidra i våre lokalhistorieprosjekt!

Vil du støtte oss med din grasrotandel?

Gi beskjed til din tippekommisjonær neste gag du leverer inn en tippeseddel så ordner de det enkelt og greit - det er gratis for deg og betyr mye for oss! Du kan også ordne dette på nettet.

 

Over 800 eksemplar av stedsnavnboka er nå solgt

i begynnelsen av oktober passerte vi 800 solgte eksemplar av den store Stedsnavnboka. Våre kommisjonærer opplyser at etterspørselen og salget er jevnt og det tyder på god mottakelse av boka.

Etter 20 år med imponerende dugnadsinnsats er mer enn 10.000 lokale stedsnavn fra Risør kommune samlet i et prakteksemplar av en bok.

"Stedsnavn i Risør kommune" er nå i handel hos våre lokale kommisjonærer og via vår egen nettbutikk.

Prisen er subsidiert da vi ikke har som mål å tjene penger på salg, men kun ønsker å spre kunnskap om lokale stedsnavn og derigjennom bidra til økt forståelse for lokalhistorie fra hele Risør kommune.

 


Neste styremøte; 21. august

Medlemmer og varamedlemmer til styret inviteres til styremøtet tirsdag 21. august 2018 kl 1800 - 2030. Det er mulig vi forskyver møtet til ut i september, men det kommer vi tilbake til.

Saksdokument sendes ut pr epost.

Medlemstur til Z-museum 26/8!

Husk å sette av siste søndag i august (den 26. august 2018) til historielagets årlige gratis medlemstur.

Turen i år går til Gautefall og Treungen, hvor vi skal besøke det utrolig fine Z-museum med mye interresant å se på. Se egen annonse og mer info som kommer i begynnelsen av august.

Påmelding som tidligere til Amborg Henriksen, Alf Jeppesen eller Anders Eikeland.

Historielaget med Vipps #110599

Søndeled og Risør Historielag har nå tatt i bruk Vipps som betalingsmiddel etterat stadig flere banker kobler seg til ordningen

For å benytte Vipps må du koble deg til en Vipps konto - snakk med din bank så hjelper de deg om du ikke allerede Vipps koblet opp mot din mobil.

Søk "Søndeled og Risør Historielag" eller koden; 110599 så finner du oss lett. Skriv inn ønsket beløp og "Vipps" pengene over enten du skal kjøpe lodd, bøker eller tegner deg som medlem i historielaget (husk å notere navn og full adresse).

Artikler til Årbok 2019

Vil du bidra med artikkel til Årbok 2019? I så fall ber vi deg ta kontakt med redaktørene Kirsten Hellerdal eller Lars Lauvhjell.

Årbok 2018 er allerede fulltegnet med artikler så nå planlegges årgang 2019

Kulturløyper Grimsland - Åkvåg

Søndeled og Risør Historielag har innledet samarbeid med Hope Il og Oss Vel om å etablere et kulturløypenett på sørsiden av Sandnesfjorden. Vi starter på Sandnes og håper på sikt å få til et kulturtløypenett som dekker hele området.

Har du tips eller ønsker du å bidra til dette prosjektet?

Send oss din epost-adresse

For enklere å kunne nå ut til alle våre medlemmer med forespørsler og info ønsker vi å få epost adressen til de som ønsker å dele den med oss. Adressen vil ikke bli videreformidlet eller benyttet til andre formål enn i historielagets arbeid.

Årbok 2017 er i salg hos;

- Lindstøl;Libris i Kragsgata, Risør

- Hopestrand Landhandel, Hopestrand

- KIWI Søndeled, Søndeledtunet

- Høyers Bokhandel, Arendal

- Tvedestrand bokhandel, Tvedestrand

Vår hovedkommisjonær Lindstøl;libris har i tillegg alle våre tilgjengelige bokugivelser for salg i butikken i Kragsgata.

 

OBS

Årbok 2017 selger godt og det er ingen grunn til å nøle for lenge om du vil ha et ekseplar!