––

Etablering av kulturløyper sør for Sandnesfjorden

Styret har oppnevnt Ragnhild Eriksen, Torstein Andersen, Erik Johs. Vintermyr og Tore Fidje til prosjektet "Kulturløyper sør for Sandnes-fjorden".

Målet med prosjektet er å etablere flere kultuløyper som skal dekke avgrensede områder hvor publikum får god lokalhistorisk informasjon via oppsatte skilt jf tilsvarende opplegg i Urheia kulturløype

På sikt håper vi å etablere et kulturløypenett som skal dekke hele kommunen.

For å få til en god lokal forankring er det viktig at lokale grunneiere, velforeninger, idrettslag osv blir med på de ulike prosjektene. Vi har derfor invitert både Hope IL og Oss vel til et info-/oppstartsmøte på Sandnes mandag 27.3.

Vi jobber for å få på plass tilsvarende prosjekt på strekningen Røed til Søndeled. Er du interressert i å bidra - ta kontakt!

Godt besøkt årsmøte på Hope skole

Nær 200 deltok på Søndeled og Risør Historielags 67 ordinære årsmøte på Hope skole fredag 24.2.2017. Sebastian Aanonsen åpnet årsmøtet med musikalske innslag og skapte en god atmosfære. Årsmelding (ligger under arkfanen Historielaget og Drift), regnskap og valg ble vedtatt ved akklamasjon. Nils Emanuel Moen takket for seg som varamann til styret og som ny ble valgt Egil Eriksen. Ellers ble det gjenvalg for de som var på valg denne gang.

I pausen ble det åpnet for salg av den nye Stedsnavnboka mens medlemmene i arrangementskomiteen serverte 57 kanner kaffe, 10 store kringler, 50 hjemmelagede søsterkaker og brus til alle fremmøtte medlemmer og andre lokallagsinterresserte.

Styret takker alle som deltok, og gjorde årsmøtet med presentasjon av den nye stedsnavnboa til en festkveld. Takk skal dere ha.

Stedsnavnboka er nå i salg!

Etter 20 år med innsamling og bearbeiding av over 10000 stedsnavn fra Søndeled og Risør er nå det store bokverket med navnet "Stedsnavn i Risør kommune" i handel hos våre lokale kommisjpnærer - se egen liste nede til høyre på vår nettside

Stedsnavnboka koster 480,- kr og inneholder 467 sider, 47 kartblad og en rekke bilder, forklarende tekster - alfabetregistre osv.

Det er styrets mål at boka med stedsnavn skal være tilgjengelig i alle Risørhjem, hytter og fritidshus. Prisen er derfor sterkt subsidiert da vi ikke har som mål å tjene penger på salg, men å spre kunnskap om lokale stedsnavn og derigjennom bidra til økt forståelse for lokalhistorie fra Søndeled og Risør. Vi håper du like boka og kom gjerne med nye navn!

Innsamling av oppskrift på julebakst, munker og søsterkake

I enkelte av våre årsskrift og årbøker finner dere oppskrifter på tradisjonsrik og lokal julemat. Vi har f.eks oppskrift på Ruth Songes gode munker og på DVD som fulgte med årboka får leseren god innføring i bakingen (er også tilgjengelig via YouTube og i dag sett hele 7107 ganger)

Vi tror de aller fleste har en oppskriftbok med egne eller familiens gamle oppskrifter på kaker, julebakst av ulik slag og julemat generelt. Spørsmålet til dere alle er da;

Kunne du tenke deg å dele egne oppskrifter på dine syv slag julekaker, munker eller søsterkake med oss? Har du en historie bak oppskriften - hvor kommer den fra osv. Ta kontakt med oss på telefon eller send dine oppskrifter/ta kontakt med oss via e-post eller via ordinær post.

Vil du støtte oss med din grasrotandel?

Gi beskjed til din tippekommisjonær neste gag du leverer inn en tippeseddel spå ordner de det enkelt og greit - det er gratis for deg og betyr mye for oss! Du kan også ordne dette på nettet.

 

 

 

 

 

 

 Styremøte 18. april

Neste styremøte blir 18. april 2017 kl 1800 - 2030 i Mårkleiva hos Amborg.

Saksliste sendes pr e-post. Referat fra det uvidede styremøtet er utsendt.

Pinsevandring mandag 5. juni

Husk å sette av mandag 2. pinsedag (5/6-2017 kl 1100) og bli med på historielagets pinsevandring - en av de største i sitt slag på Sørlandet (i 2016 deltok 460.

Mer info om stedsvalg kommer.

Kulturløypenett i Risør kommune

Kunne du tenke deg å bidra i våre nye prosjekt om etablering av kulturløyper på; Sandnes/Hope, Søndeled og Gjernes?

Da ber vi deg ta kontakt med oss på epost via telefon eller direkte med en av våre styremdlemmer.

Send oss din epost-adresse

For enklere å kunne nå ut til alle våre medlemmer med forespørsler og info ønsker vi å få epost adressen til de som ønsker å dele den med oss. Adressen vil ikke bli videreformidlet eller benyttet til andre formål enn i historielagets arbeid.

Butikker i Risør kommune

Sammen med Bjørn Svensson og Johannes Hoel i Lyd og bildekomiteen driver Ove Ramskjær historielagets butikk-prosjekt som enkelt fortalt går ut på å samle foto og alt av interesse om våre eksisterende og tidligere butikker (i hele kommunen)

Ta kontakt og send dine bilder/info til Ove på epost

Stedsnavnboka til salg hos:

- Lindstøl;Libris i Kragsgata, Risør

- Hopestrand Landhandel, Hopestrand

- KIWI Søndeled, Søndeledtunet

- Coop Extra, Randvik

- Eurospar, Brokelandsheia

- Høyers Bokhandel, Arendal

- Tvedestrand bokhandel, Tvedestrand

Vår hovedkommisjonær Lindstøl;libris har i tillegg alle våre tilgjengelige bokugivelser for salg i butikken i Kragsgata.

Alle historielagets bokutgivelser

Bestiller du enkelt via Bestilling i arkfanen ovenfor - du får da bøkene tilsendt hjem til deg mot å betale oppkrav og porto.

- i tillegg har Lindstøl:libris alle våre bøker i kommisjon og du kan kjøpe dem direkte i bokhandelen i Kragsgata.

Følg oss på Facebook

Søndeled og Risør Historielag har egen Facebookside hvor vi også legger ut gamle foto fra Søndeled og Risør. Vi håper at du klikker "Liker" og følger oss!