––

Har du interesse for lokalhistorie fra Søndeled og Risør?

Søndeled og Risør Historielag runder 70 år i 2019 og vi har fra oppstarten i 1949 jobbet aktivt for å ta vare på vår felles lokalhistorie fra Søndeled og Risør.

Kanskje du også deler vår interesse for lokalhistorie?

I så fall er det kanskje deg/dere vi ønsker skal bli med på å videreføre vårt lokalhistoriske arbeid for de neste generasjoner.

Selv om vi snart runder 70 år er vi på ingen måte en gammeldags organisasjon, for vi er også godt i gang med overgang til digitale medier og ser for oss mange spennende presentasjons løsninger. Samtidig innser vi at dere yngre har betydelig mer digital kompetanse enn det vi har.

Kunne du tenke deg å bli med på vårt videre arbeid med innsamling av maritim og annen lokalhistorie eller har du datakompetanse som du vil dele med oss? Da ber vi deg ta kontakt med vår leder så får du informasjon om vårt viktige arbeid og vi blir enige om hvordan du kan bidra.

Vellykket sommeravslutning på Klingla

Årets komitetur til Klingra var meget vellykket og de 40 påmeldte fikk som vanlig servert ferske reker med alt tilbehør pluss kaffe og kaker. Det er en fin tradisjon at alle prosjekt-, komite-, lokale informanter og styremedlemmer tar med sine ektefeller/samboere til en felles sommeravslutning. En spesiell takk til Kari og Dagfinn for at vi fikk komme til dere og ikke minst til Ellen Hannemyr og Trine Lise Høyer Johnsen som samme med de øvrige mdlemmene i arrangementskomite hadde ordnet det hele på en super måte.

Bruk av historielagets E-post lister

Styret har innskjerpet bruk av historielagets e-postlister, som kun skal benyttes til historielagets interne aktivitet. Listene ajourføres hvert år etter årsmøtet. De øvrige medlemmer/andre som via vår nettside www.srhl.no ber om å stå på info-listen må selv be om å bli slettet fra listene når de ikke lenger ønsker å få tilsendt info om historielagets aktivitet på e-post.

Mange spennende prosjekt på gang

Søndeled og Risør Historielag har mange spennende prosjekt på gang og inviterer alle til å bli med på dugnaden med innsamling av bilder/info.

Vi nevner tema som bl.a.;

Prosjekt histriske dører i Risør - et prosjekt hvor vi fokuserer på alle former for dører i hele kommunen - fra de eldste til de mer moderne. Målet er å utgi plakat(er) med historiske dører. Prosjekt butikker i Risør- et prosjekt hvor vi ønsker å samle alt av relevant info om interiør og eksteriør bilder fra nåværende og tidligere butikker. Hus/bygninger - et prosjekt hvor vi ønsker all form for info om de ulike eksisterende og tidligere bygg med all mulig info om eiere, bruksområde, tegninger bilder etc. Prosjekt skilting - en gruppe som ser på tekst og info til emaljerte skilt på enkelte utvalgte bygg. Prosjekt Kulturløype på Sandneshavløya - et prosjekt som jobber med oppsett av historiske skit - som på sikt skal danne et nettverk av kulturløyper. Prosjekt byguid/egenvandring - et prosjekt hvor vi ønsker å presentere en serie av hefter for egenguiding i Risør. Prosjskt gamle snarveier - merking og presentasjon av alle snarveier slik at de ikke går i glemmeboken. Prosjekt maritime malerier - hvor vi samler info og bilder om gamle maritime malerier. Prosjekt sjømerker og fortøyninger - hvor vi ønsker bilder/info med stedsplassering i hele kommunen Prosjekt båtbyggerier/verver - hvor vi ønsker oversikt over alle små og store båtbyggerier og steder de bygde alt fra små joller til store skuter.

Ta kontakt om du ønsker å bidra i våre lokale historieprosjekt!

Vil du støtte oss med din grasrotandel?

Gi beskjed til din tippekommisjonær neste gag du leverer inn en tippeseddel så ordner de det enkelt og greit - det er gratis for deg og betyr mye for oss! Du kan også ordne dette på nettet.

 


Husk styremøtet 9. oktober

Medlemmer og varamedlemmer til styret inviteres til styremøtet tirsdag 9. oktober 2018 kl 1800 - 2030 hos Arne Kristian i Spirekleiv.

Saksdokument sendes ut pr E-post med kopi til alle komitémedlemmer til info.

Årbokmøte fredag 23. november

Husk å sette av fredag 23. november 2018 til årbokmøte på Hope oppvekstsenter (skolen)

Vi kommer tilbake med detaljer, men møtet starter som alltid kl 1900.

Historielaget med Vipps #110599

Søndeled og Risør Historielag har nå tatt i bruk Vipps som betalingsmiddel etterat stadig flere banker kobler seg til ordningen

For å benytte Vipps må du koble deg til en Vipps konto - snakk med din bank så hjelper de deg om du ikke allerede Vipps koblet opp mot din mobil.

Søk "Søndeled og Risør Historielag" eller koden; 110599 så finner du oss lett. Skriv inn ønsket beløp og "Vipps" pengene over enten du skal kjøpe lodd, bøker eller tegner deg som medlem i historielaget (husk å notere navn og full adresse).

Artikler til Årbok 2019

Vil du bidra med artikkel til Årbok 2019? I så fall ber vi deg ta kontakt med redaktørene Kirsten Hellerdal eller Lars Lauvhjell.

Årbok 2018 er allerede fulltegnet med artikler så nå planlegges årgang 2019

Kulturløyper Grimsland - Åkvåg

Søndeled og Risør Historielag har innledet samarbeid med Hope Il og Oss Vel om å etablere et kulturløypenett på sørsiden av Sandnesfjorden. Vi starter på Sandnes og håper på sikt å få til et kulturtløypenett som dekker hele området.

Har du tips eller ønsker du å bidra til dette prosjektet?

Send oss din epost-adresse

For enklere å kunne nå ut til alle våre medlemmer med forespørsler og info ønsker vi å få epost adressen til de som ønsker å dele den med oss. Adressen vil ikke bli videreformidlet eller benyttet til andre formål enn i historielagets arbeid.

Årbok 2017 er i salg hos;

- Lindstøl;Libris i Kragsgata, Risør

- Hopestrand Landhandel, Hopestrand

- KIWI Søndeled, Søndeledtunet

- Høyers Bokhandel, Arendal

- Tvedestrand bokhandel, Tvedestrand

Vår hovedkommisjonær Lindstøl;libris har i tillegg alle våre tilgjengelige bokugivelser for salg i butikken i Kragsgata.

 

OBS

Årbok 2017 selger godt og det er ingen grunn til å nøle for lenge om du vil ha et ekseplar!